Läkemedel efter hjärtinfarkt

advertisement
INFORMATION TILL DIG OM
Läkemedel efter
hjärtinfarkt
Läkemedel efter hjärtinfarkt
Efter hjärtinfarkt ges ett flertal läkemedel i syfte att stärka och skydda hjärtat.
Nedanstående läkemedel har olika verkningmekanismer och har i studier visat
att, förutom att lindra symtom även minska risken för ny hjärtinfarkt och död.
Blodförtunnande läkemedel
(t ex Brilique, Clopidogrel, Trombyl)
Oftast ges två olika blodförtunnande läkemedel som minskar risken för nya
blodproppar i kranskärlen. Den ena är en livslång behandling,Trombyl (=acetylsalicylsyra). Den andra Brilique/Clopidogrel ges under 3-12 månader, beroende på vilket ”stent/nät” man inplanterat, övriga sjukdomar och läkemedel.
Den vanligast förekommande biverkningen av blodförtunnande behandling är
blödningar. Oftast är de mindre och ofarliga och kräver ingen åtgärd. Om blödningar blir ett problem ska du naturligtvis kontakta din läkare.
Det är viktigt att informera din doktor inför planerade ingrepp av mindre skala
som tex tandläkaringrepp eller vid större kirurgiska ingrepp. Det kan då vara
nödvändigt att vara utan läkemedlet någon eller några dagar innan ingreppet
för att minska blödningsrisken.
Kolesterol-/blodfettssänkande läkemedel
(t ex Atorvastatin, Simvastatin)
Sänker halten av det ”onda” kolesterolet och stabiliserar plack/kalkinlagringar
i kranskärlen. Ofta livslång behandling.
Du ska fortsätta följa de kostråd du fått och äta mat som hjälper till att hålla
blodfetterna nere, även när du tar medicinen.
Det är ovanligt med biverkningar, men en biverkan som kan uppstå är muskelsmärtor. Om dessa är ihållande under flera dagar bör man kontakta sin läkare,
för eventuell dosminskning, byte, eller att sluta med läkemedlet, om man
bedömer att behandlingen kan vara orsak till besvären.
ACE-hämmare/Angiotensin-blockerare
(t ex Ramipril, Enalapril, Candersatan, Atacand)
Dessa läkemedel är hjärtskyddande bl a genom att förbättra hjärtats pumpfunktion vid hjärtsvikt och avlastar hjärtat. De har även en blodtryckssänkande
effekt genom dess kärlvidgande mekanism.
Biverkningar som tex hosta kan uppstå vid användning av dessa läkemedel,
vilket bör föranleda kontakt med din läkare och ev. ta bort/byte av läkemedel.
En ovanlig, men allvarlig biverkan är svullnad i ansiktet och/eller mun. Skulle
detta ske så skall man akut kontakta sin behandlande läkare, alternativt söka
till närmaste akutmottagning.
Betablockerare
(t ex Metoprolol, Seloken, Bisoprolol)
Dessa läkemedel är hjärtskyddande bl a genom att minska syrebehovet i
hjärtmuskeln och därmed minska kärlkrampbesvär. De minskar även risken
för rytmrubbningar, har en blodtryckssänkande effekt och förbättrar hjärtats
pumpfunktion vid hjärtsvikt.
Biverkningar som till exempel yrsel, kalla händer/fingrar, eller potensproblem
kan förekommal. Kontakta i sådana fall din behandlande läkare. Dessa biverkningar brukar vanligast uppstå i början av behandlingen och är ofta övergående.
Kärlvidgande
(t ex Glytrin sublingualspray,)
Dessa läkemedel vidgar blodkärlen i hjärtat vilket leder till förbättrad syresättning av hjärtmuskeln. Detta är ett kortverkande läkemedel och används som
en akut behandling vid kärkrampsanfall. Detta läkemedel tas bara vid behov
och kan upprepas. Skulle ingen effekt uppnås efter 3 doser eller 15-20min, så
rekommenderas kontakt med ambulans.
Man sprayar läkemedlet under tungan och inom kort så kommer man uppleva
effekt genom att kärlkrampen börjar avta. Biverkningar som kan uppstå är yrsel och blodtrycksfall. Därför skall du helst sitta eller ligga när du tar läkemedlet.
Allmänt om biverkningar
Läkemedlen har i första hand positiva egenskaper, men biverkningar kan förekomma. Får du nya symptom i samband med nya mediciner kan man misstänka läkemedelsbiverkning. Kontakta din behandlande doktor för diskussion.
Kan jag dricka alkohol?
Att dricka alkohol går bra, så länge det är måttliga mängder.
Hur ska jag ta medicinen? Om jag glömmer?
Om jag tagit för många?
•
•
•
•
Undvik att krossa eller tugga tabletterna eftersom det kan förstöra effekten.
Tabletterna kan intas med eller utan mat,
Försök att ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag för en jämn effekt.
Om du glömt att ta din medicin, så skall du ta den så fort som möjligt
samma dag. Ta inte dubbel dos vid nästa dostillfälle, utan ta alltid din
vanliga dos.
Vid intag av en stor mängd tabletter, så skall du kontakta din läkare eller
Giftinformationscentralen för rådgivning
(tel 08-331231).
Vad gör man av med överblivna läkemedel?
Apoteket samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett
säkert sätt.
Vill du veta mer? Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av din medicin. Du kan läsa mer i Patient-Fass eller www.fass.se
Kontaktuppgifter
Hjärtmottagningen, Södersjukhuset
Telefon: 616 30 20
Telefontider:Må-Tis 08-16 Ons-Fre 08-14
Under kvällar och helger, kontakta 1177 Vårdguiden, tel: 1177
Du kan också komma i kontakt med Hjärtmottagningen
via e-tjänsten Mina vårdkontakter.
www.1177.se eller direkt på www.minavardkontakter.se
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE
Bild och form Fotogruppen Oktober 2015
•
Download