Behandling av nervsmärta med tablett Saroten (Amitriptylin) 1 2 3 4

advertisement
Smärt- och rehabiliteringscentrum
i Östergötland
Behandling av nervsmärta med tablett Saroten (Amitriptylin)
Mekanism: Saroten fungerar genom att aktivera kroppsegna smärthämmande
bansystem. Ursprungligen och fortfarande använt som antidepressivt läkemedel men
det är den smärthämmande och sömnförbättrande effekten som eftersträvas när vi
provar detta läkemedel.
Biverkningar: Trötthet, muntorrhet, yrsel och synstörningar. Biverkningar är mest
uttalade de första 2-3 veckorna, brukar sedan avta. Sällsynta biverkningar är urtikaria
(hudutslag), svullnad, tinnitus och minskat antal vita blodkroppar.
Biverkningar leder sällan till att man behöver sluta med preparatet och är övergående
vid utsättning. Saroten är inte vanebildande. Förbättrad nattsömn kan ses som en
positiv bieffekt av läkemedlet.
Dosering: Behandlingen bör ökas stegvis enligt schema med en tablett varje vecka,
ibland något snabbare. Dosen bestäms av effekt och eventuella biverkningar.
Vanligtvis stannar dosen mellan 10 mg och 70 mg per dygn. I vissa fall kan högre dos
vara lämplig. Din läkare ger Dig en ”måldos” att nå upp till.
Schema: Tablett Saroten 10mg
Kväll (19-21:00)
Dag 1-6
1
Dag 7-13
2
Dag 14-20
3
Dag 21-27
4
Dag 28-34
5
Dag 35-41
6
Dag 42-50
7
Om du drabbas av besvärande biverkningar, sänk dosen ett steg och kontakta den
läkare eller sjuksköterska som håller i dosinställningen. Ring på telefontid enligt
nedanstående information eller lämna meddelande via röstbrevlåda.
__________________________________________________________________________
Enheter:
Telefonnr:
Telefontid:
Smärt- och rehabiliteringscentrum
010-105 9780
07.00-16.00 vardagar
Download