Barn från 5 års ålder och vuxna med ökad risk för

advertisement
INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-10-21
34319-2
Pneumokockvaccination av barn från 5 års ålder och vuxna med ökad risk för pneumokockinfektion
Grupper med ökad risk för
pneumokockinfektion







Utfärdad av:
Godkänd av:
personer som är 65 år eller
äldre
kronisk hjärtsjukdom
kronisk lungsjukdom, såsom
KOL eller svår astma
andra tillstånd som leder till
nedsatt lungfunktion eller
försämrad hostkraft med
sekretstagnation, t.ex. kroniska
neurologiska sjukdomar
kronisk leversjukdom
kronisk njursvikt
diabetes mellitus
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Ovaccinerad
Fått en eller
flera doser
Pneumovax
Ge 1 dos
(0,5ml)
Pneumovax
im
Revaccination
rekommenderas ej
Revaccination
rekommenderas ej
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards