Pneumokockvaccination

advertisement
INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-10-28
28941-3
Pneumokockvaccination - frågeformulär
Inför din vaccination mot pneumokocker ber vi dig svara på följande frågor:
1)
Har du feber eller någon akut infektion nu?
Ja

Nej 
2)
Har du haft några problem vid tidigare vaccinationer?
Ja

Nej 
3)
Har du fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination?
Ja

Nej 
4)
Tar du blodförtunnande medicin, t ex Waran, regelbundet?
Ja

Nej 
5)
Medicinerar du med cellgift eller andra läkemedel som hämmar immunförsvaret?
Har du någon annan sjukdom som nedsätter ditt immunförsvar?
Ja

Nej 
6)
Är du gravid?
Ja

Nej 
Namn:____________________________________________________________
Personnummer:____________________________________________________
Underskrift:________________________________________________________
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards