Datum_________________ Medicinskt frågeformulär inför

advertisement
Datum_________________
Medicinskt frågeformulär inför vaccination
Namn: ____________________________________________
Pers.nummer: ______________________________________
Telefonnummer: ____________________________________
Ja
Nej
Har Ni någon pågående infektion?
__
__
Är Ni allergisk mot äggvita?
__
__
Har Ni tidigare reagerat på vaccination?
__
__
Har Ni nyligen blivit vaccinerad?
__
__
Behandlas ni tillfälligt med hög dos kortisontabletter
eller cellgifter?
__
__
Har Ni någon sjukdom som påverkar immunförsvaret?
__
__
Är Ni gravid?
__
__
Vilken eller vilka vaccination önskas?
________________________________________________________
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards