Inför vaccination mot rotarvirus

Inför vaccination mot rotarvirus
Idag får inte alla skånska barn tillgång till vaccination mot rotarvirus. Rotarvirus är ett
virus som oftast drabbar små barn från ett år upp till två års ålder. När ett barn
insjuknar drabbas de av kraftfulla kräkningar och diarré. Liberalerna föreslår därför
att vaccination för rotarvirus ges på alla BVC mottagningar när övriga vaccinationer
tas i Region Skåne och därmed införs i det allmänna vaccinationsprogrammet i Skåne.
Ett viktigt redskap i att hålla oss friska under livet är vaccinationerna som ger ett effektivt
skydd mot eventuella sjukdomar. Sedan länge finns det ett allmänt vaccinationsprogram för
barn och unga som skyddar våra barn.
En stor del av dessa vaccinationer tas på BVC när barnet är litet. Ett vaccin som idag inte ges
på alla BVC mottagningar är ett skydd mot rotarvirus. Det är ett virus som främst drabbar små
barn från ett år upp till två års ålder och symptomen är ofta kraftfulla kräkningar och diarré.
WHO har sedan 2009 rekommenderar ett globalt införande av rotavirusvaccin i alla nationella
barnvaccinationsprogram. I två olika rapporter har även Folkhälsomyndigheten slagit fast att
de rekommenderar ett nationellt införande av en rotarvirusvaccination
Sedan 2012 finns Rotarix inom läkemedelsförmånen och från och med den 1 januari 2016
blev de läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18
år. Det innebär att Region Skåne har möjlighet att få täckning för kostnaderna av att ge en
vaccination mot rotarvirus.
Region Skåne har inte idag ett regelsystem för om vaccination mot rotarvirus ska ges eller ej.
Det innebär att beroende på om vårdcentralen är privat eller offentlig avgörs det idag om ett
barn kan få ett effektivt skydd mot rotarvirus.
Därmed finns det en stor risk att endast familjer som har tagit reda på att vaccinet finns att få
kostnadsfritt ser till att få det utskrivet på sitt apotek, medans familjer som inte alltid har
förmågan att hitta denna information står utan vaccination.
Det är samtidigt en fråga om att skapa en effektivare vård. Idag krävs det två besök till vården
för att få ut medicinen mot rotarvirus, då en läkare behöver vid ett första besök ge ett recept
som ska hämtas ut på apoteket och vid ett andra besök ge själva vaccinet.
Med anledning av detta föreslår Liberalerna att Region Skåne ser till att alla barn får en
vaccination mot rotarvirus. Sedan en tid tillbaka har bland annat Stockholm Läns Landsting
och Jönköpings Region och nu nyligen har Västra Götalands Regionen valt att införa
vaccination mot rotarvirus på alla vårdcentraler. Nu är det dags att Skåne gör samma sak.
Liberalerna föreslår att regionfullmäktige tar följande beslut:
Region Skåne ser till att införa vaccination mot rotarvirus i Region Skånes allmänna
vaccinationsprogram.
För Liberalerna i Region fullmäktige
Gilbert Tribo (L) Gruppledare