2016-04-01 Tidigare utskick och info på webbsidan

advertisement
Skånevård Sund
Kunskapscentrum för barnhälsovård
Tidigare utskick och information på webbsidan
Beställ omgående från tillfälligt parti Tetraxim
En stor leverans av vaccinet Tetraxim, ett generika till Tetravac, har kommit till Sverige.
Vaccinet levereras i endosförpackning och har en hållbarhet till och med mars 2016.
Beställ fyrvalent vaccin till barn födda mellan januari och mars 2011 eller tidigare. Räkna ut
hur många vaccindoser ni kommer att behöva mellan dec 2015 och mars 2016 och lägg
omgående en beställning direkt till leverantören:
För BVC lokaler med begränsat kylskåpsutrymme går det bra att beställa vaccin nu men med
leverans vid två tillfällen.
Brevmall för kallelse till extrabesök
Ett brev har tagits fram för kallelse till extrabesök för vaccination. Brevet förklarar varför
man kallas till ett extrabesök, samt att det är viktigt att komma även vid kallelse till ordinarie
femårsbesök.
Brev till föräldrar – välkommen till BVC för vaccination (pdf)
Prioriteringar utifrån bristsituationen
Bristen på barnvaccin nödvändiggör prioriteringar inom barnhälsovården. För att inte riskera
brist på vaccin till spädbarnens grundvaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder (Infanrix
Hexa) är det viktigt att inte använda detta vaccin till 5-6 åringarnas påfyllnadsdos.
Information till föräldrar
Föräldrar kan hänvisas till 1177.se för enhetlig information från Region Skåne om
vaccinbristsituationen, vilka den påverkar och hur.
Kommunikationsavdelningen har, i samverkan med Kunskapscentrum för barnhälsovård,
tagit fram ett brev med information till föräldrar om uppskjuten vaccination som bör bifogas
i kallelsen till femårshälsobesök i de fall vaccination inte kan ges.
Brev till föräldrar vid vaccinbrist (pdf)
Antal väntande barn hösten 2015
En nyligen genomförd enkät gällande vaccinationstäckning visar att uppskattningsvis 700
barn väntar på vaccination med Tetravac i augusti 2015. Ytterligare omkring 3800 barn som
planeras att vaccineras under hösten kommer att behöva vänta på sin vaccination. Totalt
finns i Skåne omkring 15 000 barn i den aktuella årskullen.
Kartläggning Tetravac i Skåne (pdf)
Orsaken global brist på vaccinkomponent
Enligt tillverkaren är orsaken till leveransproblemen en global brist på den komponent i
vaccinet som skyddar mot kikhosta. Efterfrågan på vacciner som innehåller kikhosta har
ökat. Detta samtidigt som tillgången på vacciner som innehåller kikhostekomponenter är
begränsad på grund av att tillverkningsprocessen tar många månader åt gången.
Download