I Smittskyddsenheten

advertisement
Årets vaccin
Influensasäsongen 2013-2014
Årets influensavaccination startar måndagen den 14 oktober. Inför årets säsong har en av de
tre vaccinstammar som ingår i vaccinet bytts ut för att matcha de stammar som dominerat på
det södra halvklotet. De stammar som ingår i årets vaccin är:
-A/California/7/2009 (H1N1) pdm (samma som förra året)
-A/Victoria/361/2011 (H3N2)
(samma som förra året)
-B/Massachusetts/2/2012,
(ersätter B/Wisconsin/1/2010
Liksom föregående år är det vaccin som är upphandlat
VAXIGRIP®, tillverkat av Sanofi Pasteur.
Vaccinet beställs från SBL Vaccin Distribution på:
telefon 08-735 12 50, fax 08-735 41 49, via webben på:
http://www.sblvaccin.se/sortiment/bestallning/
eller via e-post: [email protected]
Uppge att beställningen sker enligt avtal med Fyrklövern.
Smittskyddsenheten
Vilka bör erbjudas vaccination
I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) och Socialstyrelsens tidigare
rekommendationer för vaccination mot pandemisk influensa A(H1N1)pdm09 bör följande grupper
erbjudas vaccination:
• personer över 65 års ålder
• gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
• personer med kroniska sjukdomar
– kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
– instabil diabetes mellitus
– kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
– kronisk lever- eller njursvikt
– astma (med behov av läkemedel de senaste 3 åren och/eller konstaterad funktionsnedsättning.
För barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
• extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• flerfunktionshinder hos barn.
Smittskyddsenheten
Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
Från och med influensasäsongen 2013–14 rekommenderas gravida kvinnor
vaccination under andra och tredje trimestern (från fjärde månaden). Gravida har
en ökad risk att bli allvarligt sjuka av den så kallade svininfluensan
A(H1N1)pdm09 och tidigare vaccination med pandemivaccinet Pandemrix ger
inte längre tillräckligt skydd.





Svininfluensa extra riskfylld för gravida
Vaccination erbjuds efter vecka 16
Vaccination påverkar inte fostret
Positiva effekter för det nyfödda barnet
Vaccination skyddar inte till 100 procent – men minskar risken kraftigt
En gravid kvinna som misstänker att hon har influensa bör
direkt ta kontakt med sjukvården för medicinsk bedömning.
Smittskyddsenheten
Två grupper till som rekommenderas vaccination
Hälso- och sjukvårdpersonal, ff. a. de som kommer i
kontakt med patienter med nedsatt immunförsvar av ålder,
sjukdom eller behandling, i både i öppen och sluten vård,
inklusive de som arbetar med vård och omsorg inom
kommunal verksamhet.
För all personal är det viktigt att vara extra noga med
vårdhygien och stanna hemma om man är sjuk.
Nära anhöriga till personer med gravt nedsatt
immunförsvar. Här bör patientens doktor rekommendera
vaccination av nära anhöriga.
Smittskyddsenheten
Bara en liten påminnelse
Injektionsstället är mitt på m. deltoideus där muskeln är som tjockast
I
Smittskyddsenheten
Vem är behörig att ordinera
SSK MED FORMELL KOMPETENS
LÄKARE
Har rätt att
ordinera alla
vaccin
Barn och vuxna
enligt vaccinationsSpec barn- och ungdomar program
Distriktssköterska
Likvärdig utbildning
SSK MED FAKTISK KOMPETENS
Verksamhetschefen gör
bedömning om faktisk
kompetens och dokumenterar
denna enligt föreskriften.
Gäller bara vuxna.
Smittskyddsenheten
Se SOSFS 2000:1
Enbart vuxna
Download