Vaccination för utlandsresa

advertisement
Vaccination för utlandsresa
Personnummer……………………………..
Svara på frågorna nedan
Namn…………………………………………
När ska du resa.................................................
Under hur lång tid……………………
Till vilka länder ska du resa…………………………………………………………………..
JA
Nej
Tar du kortisontabletter/cellgifter för någon sjukdom
Har du haft någon långvarig och/eller allvarlig sjukdom
Använder du blodförtunnande läkemedel, litium eller
hjärtmedicin
Är du överkänslig för sulfa eller malariaprofylax
Är du överkänslig för: Ägg, höns eller hönsfjädrar
Är du överkänslig för: Antibiotika t ex penicillin/sulfa
Har du råkat ut för någon biverkan av tidigare vaccination
Är mjälten bortopererad
För kvinnor endast
Är du gravid eller tänkas bli i anslutning till resan
Ammar du
Känner du dig fullt frisk
När fick du senaste poliovaccinationen……………………………………………………
När fick du senast stelkramps-, difterivaccination………………………………………..
Har du tidigare fått vaccin eller haft mässling……………………………………………..
Har du tidigare fått vaccin eller haft påssjuka……………………………………………..
Har du tidigare fått vaccin eller haft rödahund……………………………………………
Har du fått några andra vaccinationer……………………………………………………..
Download