För sjuksköterskor vid behovsbedömning för vaccination av influensa

LATHUND
För sjuksköterskan vid behovsbedömning inför
vaccination mot influensa
Ja
Har Du fått influensavaccin tidigare?
Har Du haft problem/komplikationer vid tidigare
influensavaccination?
Om ja: Värdera anamnesen. Patient som svimmat, blivit yr,
fått andnöd eller utslag av vaccination ska hänvisas till
läkare
Är Du allergisk mot ägg, höns eller hönsfjäder?
Om ja: Vaccination får ej ges. Kan man äta pannkaka eller
sockerkaka utan besvär, kan man vaccineras.
Har Du någon aktuell infektion med feber?
Om ja: Vänta med vaccinationen tills feber gått över.
Förkylning utan feber är inget hinder för vaccination.
Medicinerar du med blodförtunnande medel t.ex.
Waran?
Om ja: Vaccination ska ges djupt subcutant i överarmen.
Gäller ej trombyl.
Medicinerar du med cellgift?
Om ja: Hänvisa till behandlande läkare som gör bedömning om
vaccination ska ges och i så fall när.
Lathunden har godkänts av smittskyddsläkare samt
överläkare för närsjukvården
Eva-Karin Stenberg
MAS
2012-09-13
Nej