*Företagsnamn* kvalitetssystem

advertisement
R-Tele
Kvalitetspolicy
R-Tele har som målsättning att ha en hög kvalitet på produkter och tjänster samt generera ett mervärde till
våra kunder. Detta gör vi genom att:

Vi gör rätt saker rätt från början och i rätt tid.

Vi tillgodoser kundernas krav på tjänsternas kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar av företagets kvalitetsledningssystem.

Våra medarbetare har ett personligt ansvar för kvalitet och har befogenheter att vidta nödvändiga
åtgärder om felaktigheter uppstår.
Reg. Nr: K006 Utgåva: 2 Datum 2002-12-12
 Vi ger våra medarbetare tydligt ansvar, genomarbetade metoder samt erforderlig utbildning och
kompetensutveckling.
R-Tele
R-Tele i Göteborg AB
ett företag inom
Klockarevägen 2
telekommunikationstekniken 425 30 Hisings Kärra
Tel 031-57 79 50
Fax 031-57 79 50
E-post/Hemsida
[email protected]
www.r-tele.se
Dok.nr: RT242, utgåva 5
Datum: 2009-05-01
Utfärdare: Nils Allvar
Godkänd: Styrelsen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards