KVALITETSPOLICY
för
Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén. Policyn avser alla arbetsuppgifter från en
registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad och fakturerad till kund.
Företagets kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla anställda så
att verksamhetssystemet upplevs som ett dagligt verktyg för att kunna styra och leda
företaget på rätt sätt i företagets affärs- och produktionsprocess och för att uppfylla
kunders krav.
Företaget skall ständigt utvecklas i sitt arbetssätt för att kunna lösa uppgifterna på det
mest effektiva och rationella sättet.
Kunders dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det
dagliga kvalitetsarbetet.
Varje arbetsmoment skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet. Varje arbetstagare
i affärs- och produktionsprocessen skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina
arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram. Alla
rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionsprocessen och för det administrativa
arbetet skall vara dokumenterat på lättförståligt och beskrivande sätt.
Gnesta 11 oktober, 2005
Christian Gustafsson
VD
FUTURA/2. Policy/2.1 Kvalitetspolicy.