Kvalitets- och miljöpolicy liggande A4

KVALITETSPOLICY
HSB Fastighetsförvaltning Göta AB ska verka för en trygg och hållbar
fastighetsförvaltning. För oss är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl
vad vi erbjuder våra kunder, som hur vi utför våra tjänster. Våra tjänster ska
uppfylla kundens krav och förväntningar, så att vi kan skapa förutsättningar för
goda relationer och ett långvarigt samarbete där både vi och kunden utvecklas.
Detta uppnår vi genom att:
• alltid sätta kunden i centrum och ta hand om kundens behov på bästa sätt.
• i dialog med kunden arbeta för ständig förbättring och utveckling.
• alltid leverera överenskomna tjänster, i rätt tid, och med ett trevligt bemötande.
• ha rätt kompetens och hjälpmedel för utförandet av våra tjänster.
• öppet redovisa resultatet av vår verksamhet.
Tillsammans med våra kunder vill vi skapa en förvaltning för framtiden.
MILJÖPOLICY
HSB Fastighetsförvaltning ska aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar
fastighetsförvaltning. Vi ska erbjuda våra kunder en förvaltning där miljön
sätts i förgrunden och naturens mångfald värnas. Val av aktivitet, metod,
åtgärd eller förändring, ska göras utifrån en strävan att bevara och förbättra
vår gemensamma miljö.
Detta uppnår vi genom att:
• ta hänsyn till miljön i våra beslut och i vårt dagliga arbete.
• ta tillvara människors engagemang samt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.
• följa, men också sträva efter att ligga steget före lagar och regler på miljöområdet.
• undvika miljöskadliga ämnen samt förebygga föroreningar till luft, mark och vatten.
• arbeta för att vi och våra kunder utnyttjar energi-, vatten- och andra naturtillgångar effektivt
och sparsamt.
• tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapa livskvalitet i ett miljöanpassat
boende.
Att bo i ett hus som sköts av oss ska vara mer än att bo.