HSB vill ta hand om hyresgästerna, inte sköta

Energitjänster
Referens | HSB Göteborg
HSB vill ta hand om hyresgästerna,
inte sköta värmesystemet.
Billigare alternativ.
Hans Malmer på HSB menar att det var ett naturligt
beslut. Vår kärnverksamhet är att hyra ut lägenheter
och lokaler. Dessutom var Göteborg Energis alternativ billigare. Vi slapp stora investeringar som direkt
skulle påverka vårt ekonomiska resultat. Tack vare
avtalet fick vi en sund resultatutjämning.
Men visst fanns det en del barnsjukdomar i början. Kommunikationen mellan HSB:s och Göteborg
Energis datoriserade driftsavdelningar fungerade
inte alltid. Vilket innebar att vi inte alltid visste vem
som skulle göra vad.
Rent praktiskt fungerar nu allt till belåtenhet.
Vår egen driftpersonal har fått en kompetent motpart att diskutera med.
Samma värderingar.
Förutom ekonomiska besparingar är det en viktig
aspekt Hans Malmer lyfter upp i samarbetet med
Göteborg Energi. HSB strävar efter att erbjuda bra
bostäder, välskötta hus, trygg ekonomi och god
boendegemenskap. Trygghet är ett nyckelbegrepp
som påverkar hela verksamheten. Därför känns det
bra att jobba med Göteborg Energi som ju har ett
liknande ansvar – att leverera produkter och tjänster
som gör det tryggt och bekvämt för alla göteborgare.
HSB Göteborg.
Kommersiella lokaler: ..........................24 000 kvm
Bostäder: .......................119 lägenheter/8 000 kvm
Göteborg Energi AB • Box 53 • 401 20 Göteborg • Telefon 020-62 62 62 • www.goteborgenergi.se
Mars 2008
HSB i Göteborg förvaltar ett antal fastigheter på
Första Långgatan vid Masthuggstorget i Göteborg.
I området finns 119 lägenheter och 24 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Stora kylanläggningar
skulle se till att inomhusklimatet var behagligt.
I samband med ny lagstiftning om köldmedier övervägde man dock att köpa fjärrkyla från Göteborg
Energi. Men det blev inte så. I stället tecknades avtal
om ett fast inomhusklimat, till fast pris.