20120624_finnboda sommarinfo

advertisement
6 hus, 125 lägenheter, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Port i Nacka,
Organisationsnummer 769611-2171
Styrelsebrevlådan hus 10 / [email protected]
24/6 2012
Information inför sommaren

Det har genomförts en kontroll
av vårt ventilationssystem (OVK) under våren. Besiktningen visar att det är
några lägenheter som ej är godkännda, dessa kommer att kontaktas snarast för åtgärd. Besiktnings-mannen imponerades av
vår bostadsrättsförenings disciplin och ordning i vad gäller upplåsning av lägenheter och utrymmen.

Ni som inte har bytt filter, bör göra detta snarast. Försäljning sker genom föreningen, kontakta Håkan H tel: 070-573 96
13.

Inom de närmaste dagarna kommer arbetet med att plantera
nya växter i anslutning till fastigheternas entréer att
påbörjas av vår leverantör Tingvalla Mark.

Äntligen skall något ske med parkens
gräsmatta och de trasiga plattorna runt om. Industrilokaler (HSB) som är
markägare har lovat att starta en utredning om åtgärder för att förbättra detta. Med tanke på hur lång tid det tog att få
farthinder och julgran så bör vi tyvärr inte förvänta oss några snabba resultat.

Nacka kommun har fattat beslut om att utreda ett övertagande av ansvaret för våra kajer, pirar, strandpromenad m.m.
som vi idag har ansvar för.

Vi måste bli bättre på att hantera våra
sopor (ej hushållssopor) så att dessa tar mindre plats i behållarna. Riv sönder
kartonger och packa plastförpackningar bättre m.m. Vår sophanterare har debiterat oss extra pga. att detta ej har gjorts.

Glöm ej att testa

Styrelsen framför ett stort tack till medlemmarna och önskar en trevlig
brandvarnare och ballofixer, se tidigare meddelanden.
sommar.
Med vänliga hälsningar / Styrelsen för HSB. brf. FINNBODA PORT.
Download