HSB Daggkåpan

advertisement
HSB Daggkåpan
Gårdstomteverksamheten
ENKÄT till de boende (gäller både Dig som bott länge och nyinflyttade)
Företrädare för gruppen är samordnarna Monica Stacksjö Tel. 778 48 05 och Eva Reynolds
Tel. 778 81 28
För att veta hur planeringen framåt ska göras önskar vi Dina/Era synpunkter på den yttre
miljön i HSB Daggkåpan.
Hur många finns i Din familj?
Vuxna
Barn
Hur ofta vistas Du / Ni på gården
Ofta
Ibland
Aldrig
Vad använder Du gården till
Lek
Samvaro/grillning
Arbete med växter
Gårdsstädning
Annat.....................................................
Vad vill Du ha ut av gården.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vad skulle gården kunna användas till?......................................................................................
Vad saknas eller behöver ändras?................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vad kan Du ställa upp med (smått eller stort) för trivseln på gården?.........................................
.....................................................................................................................................................
Något annat som Du vill att vi ska veta:.....................................................................................
....................................................................................................................................................
Du kan svara med namn, tel och gatunr. Men också vara anonym
Namn: ..................................................................
Tel.........................................................................
Gatunummer........................................................
Tack för Din medverkan!
Download
Random flashcards
Create flashcards