Mälardalens Mark och Trädgårdsservice AB

advertisement
Mälardalens Mark och Trädgårdsservice AB
HSB Mälardalen, Box 307, 721 07 Västerås. E-post: [email protected] | December 2014 | 600-258 |
Vi utformar din gröna miljö
Goda idéer. Grundliga projekteringar. Noggrant utförda arbeten. Det är faktorerna som gör att MMT kan
erbjuda dig kompletta lösningar för mark och trädgård.
Anlita MMT så får du en entreprenör med mångårig kunskap och bred kompetens.
Lekplatser
Vi gör förslag och bygger lekplatser och är återfösäljare åt
de stora tillverkarna av lekutrustning tex Hags, Kompan och
Slottsbro.
Skötsel och underhåll
Planerar och projekterar
Vi erbjuder rådgivning eller skissförslag. Vi har idéerna. Vi ser
det praktiska aspekterna så att utformningen av dina ytor blir
optimal.Du får ett lämpligt förslag på exempelvis val av växter
och ett bra resultat som varar.
Vi utför garantiskötsel på våra entreprenader. Det innebär att
vi sköter anläggningen så att gräsmattor och planteringar kan
etablera sig ordentligt. Vill du ha hjälp med skötsel och underhåll på längre sikt upprättar vi gärna en skötsel- och underhållsplan som täcker just dina behov.
Schaktar och skyddar
Vi utför alla former av schakt- och underbyggnadsarbete inom
mark, till exempel husgrunder, VA, dräneringar och fuktskydd
enligt Isodränmetoden se här.
Utemiljön som du vill ha den
Till rätt pris och kvalitet ger vi liv åt din utemiljö. Vi anlägger
plattytor och murar, planterar växter och anlägger gräsmattor.
Allting utförs i vår egen regi.
Tidigare projekt
Ekebyskolan i Sala
Från tråkig asfaltsplan till
livfull skolgård. Det blev
resultatet när vi tog ett helhetsgrepp om Ekebyskolans
skolgård och plantersde träd,
buskar, anlade markstensytor mm. Uppdraget kom från
HSB Mälardalen
Sala kommun och genomfördes under 2007.
Askövikens Naturreservat
Målet var att Asköviken naturreservat skulle bli mer
attraktivt och lättillgängligt
för turister. Vi fick uppdraget att lägga nya gångstigar
samt bygga nya bryggor
Medlem i STAF
Trädgårdsanläggarna i Sverige har funnits sedan 1949 och är
en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.
och fågeltorn. Beställare av
projektet var Länsstyrelsen
och det genomfördes vintern
2008.
Kapellparken
Under 2011 byggde vi Västerås nya park på Östra Mälarstrand som är värd att besöka.
Besöksadress: Metallverksgatan 4, Postadress: Box 307, 721 07 Västerås
Tfn: 021-370 24 00, e-post: [email protected], hemsida: www.hsb.se/malardalen
Rindö Vaxholm
Vi jobbar ibland utanför vårat område. Under 2011 fick
vi ett uppdrag åt Vasallen att
göra om en del av utemiljön
vid gamla regementet på
Rindö. Vi utförde även en ny
kaj för Vaxholmsfärjan.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards