Styrelsen

advertisement
Dalens eko!
HSB Brf Dalen
Informationsblad april 2015
Styrelsen välkomnar nyinflyttade till området
Här kommer information om vad som hänt sedan senaste informationsbladet och vad som tagits upp
på styrelsemötet den här månaden.
Vårens städdag 18 april
Separat information har delats ut. Hoppas många har möjlighet att vara med. Container för
grovsopor (ej farligt material eller trall/impregnerat) samt en säck för elavfall kommer stå
uppställda mellan 17/4-19/4. Städa ur era förråd före eller efter den gemensamma städtiden.
www.brfdalen.se
Valborgseldning
Som vi tidigare skrivit om så finns möjlighet, för de som vill, att ordna en egen
Valborgsbrasa, eftersom Valborg infaller under eldningsperioden på Värmdö. Ni kan gärna gå
ihop och dela på ansvaret för att det sker på ett säkert sätt. Säg till så kan vi ta fram slangar
som man får koppla till lämpligt närliggande vattenkran.
Radonmätningen
Snart dags att samla in radondosorna. Det kan vara bra att tänka efter var de ligger och även
foliepåsarna om ni har kvar dem, så går det fortare när vi kommer och samlar in.
Föreningens årsstämma
Måndagen den 20 april är årets stämma. Kallelsen har delats ut i alla brevlådor.
Trädvårdsplan
Vi har beställt en sådan av HSB Mark och Trädgård för att få veta hur våra träd mår. Man har
i denna plan bedömt 172 träd i vårt område, för att veta vilka som snart kommer behövas
bytas ut etc. I denna plan påpekas bl a att de sett träd med uppspikade fågelholkar och
tvättlinor som stryper trädstammar. Bind upp fågelholkarna istället och se till att linor inte
växer in i träden. För den som är intresserad finns möjlighet att bläddra i Trädvårdsplanen i
samband med stämman.
Gardiner i lokalen
Vi efterlyser någon med symaskin som har tid och möjlighet att fålla upp gardinerna som
hänger i våra uthyrningslokaler. Kan det vara något för dig?
Sommarfest
Boka in 7 juni för fest med Barn- och ungdomsgruppen!
DNA märkning
I ett separat medföljande informationblad från Smartwater kan ni läsa om denna metod för
stöldskyddsmärkning. För mer info maila [email protected] eller skriv en lapp och
lägg i styrelselådan vid lokalen.
Styrelsen
[email protected]
Telefon 08-570 100 35 måndag - torsdag kl 17.00-20.00
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards