Kvalitetspolicy - Region Örebro län

Kvalitetspolicy
Fertilitetsenhetens kvalitetspolicy är baserad på USÖ:s fyra kärnvärden –
professionalism, engagemang, laganda och stolthet.
Fertilitetsenheten i Örebro erbjuder
Att utreda barnlöshet hos par, såväl heterosexuella som lesbiska, och ensamstående
kvinnor.
Att ge bästa möjliga behandling, inklusive behandling med donerade gameter
(ägg/spermier), med målet att erhålla en graviditet som resulterar i ett friskt barn.
Att bistå med fertilitetsbevarande åtgärder för både män och kvinnor.
Fertilitetsenheten i Örebro garanterar
Att externa och interna krav som ställs på vår verksamhet uppfylls.
Att alltid eftersträva förbättringar i omvårdnad och behandlingskvalitet.
Fertilitetsenheten i Örebro anser det viktigt
Att patienten är välinformerad
Att patienten är delaktig i beslut rörande sin behandling
Att bemöta patienten, såväl som donator, med respekt
Att ha engagerad och utvecklingsinriktad personal
Att bidra till utbildning och utveckling inom kunskapsområdet reproduktionsmedicin
Fertilitetsenheten,Universitetssjukhuset
B-huset våning 4, 701 85 Örebro
Telefon 019 - 602 18 95
www.1177.se
www.regionorebrolan.se