Introduktionskurs i Reproduktionsmedicin (ABC)

Introduktionskurs i Reproduktionsmedicin (ABC)
Världens första IVF barn föddes 1978 och har följts av ytterligare 5
miljoner födda barn efter provrörsbefruktning. Allt fler påbörjar
familjebildning efter 30 års ålder och allt fler är i behov av assisterad
befruktning. Födelsetalen sjunker och befolkningsmängden är i
avtagande i många länder. I en befolkning medför 2,1 födda barn per
kvinna nolltillväxt och flera länder i Europa är motsvarande siffra för
närvarande mindre än 1,5.
Reproduktionsmedicin är ett framtidsområde som det inte alltid är så lätt
att få möjlighet till att pröva på under en kortare period. SSRM (Svenska
Sällskapet för Reproduktionsmedicin www.ssrm.se) arbetar för att sprida
kunskap och skapa kontakter inom området. SSRM kommer 2015 att i
Malmö ge en introduktionskurs i Reproduktionsmedicin med bland annat
kliniska presentationer av assisterad befruktning samt en översikt av
forskningsmöjligheter och framtidsutsikter.
Målgruppen är alla yrkeskategorier som kan vara aktuella för att arbeta
inom Reproduktionsmedicin: läkare under specialistutbildning inom
gynekologi och obstetrik, BMA/embryologer,
barnmorskor/sjuksköterskor, sekreterare, forskare m.fl.
Kursledare: Greta Edelstam, docent/överläkare, KK, Karolinska
sjukhuset i Huddinge
Anna Karin Lind, med.dr./överläkare, Fertilitetscentrum, Göteborg
Tid: 15-16 januari 2015
Plats: Internat på Quality Hotel Konserthuset Malmö
(https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-konserthusetmalmo/) hotell kod för bokning av rum = 153148
Pris per enkelrum och natt: 1027:- exkl. moms, 1150:- inkl. moms
Kostnad: Subventionerad kursavgift på 1500 kr inkl. kost & exkl. logi
Deadline för anmälan: 25 november
Anmälan och information: Detaljerat kursprogram finns på www.ssrm.se
Maila till kurssekreterare Malin Persson för ytterligare information och
anmälan: [email protected]