Ferring Läkemedels stipendium till Professor Robert Edwards minne

advertisement
Ferring Läkemedels
stipendium till
Professor Robert Edwards
minne
Ferring Läkemedel utlyser i samarbete med Svenska
Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM) ett
stipendium till Professor Robert Edwards minne.
Stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens
forskningsinstitution.
Stipendiet kan sökas av en inom reproduktionsmedicin kliniskt verksam person i
Sverige som har disputerat inom de 5 senaste åren eller kommer att disputera inom
en 5-års period. Stipendiaten ska bedriva aktiv och framgångsrik forskning inom ett
område som är betydelsefullt för reproduktionsmedicin och ska vara medlem i
Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin. Stipendiet, på beloppet 50 000 kronor,
ska användas för professionell utveckling, forskning och/eller forskarutbildning.
Stipendiaten åtar sig att hålla en kortare presentation om sin forskning på ett av
SSRMs kommande årsmöten.
Urvalsprocess:
Ansökan, på engelska, skickas till ordföranden i SSRM på mailadress, [email protected]
(högst 5 A4-sidor inklusive referenser). Inkludera även ett kort CV i ansökan. Sista
ansökningsdag 30 november 2016.
Följande rubriker ska inkluderas:
Bakgrund, metod, eventuella resultat samt betydelsen för reproduktionsmedicin.
Ansökan kommer att behandlas av den stipendiekommitté som utses av SSRMs
styrelse.
Stipendiaten offentliggörs vid SSRMs årsmöte 2017.
Download