professor Rolf Olsson

advertisement
Rolf Olsson-stipendiet
2013
Det är dags för ansökan till Rolf
Olssons Leverforskningsstipendium.
Rolf Olsson var en av Sveriges första
hepatologer och skapade basen för
leverforskningen vid SU. Tack vare en
generös gåva från Barbro Olsson kan
vi sedan år 2010, under 10 år dela ut
ett stipendium på 100.000 kronor till
leverforskning vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Med stipendiet hoppas vi kunna
stimulera den forskning som låg Rolf
väldigt varmt om hjärtat, forskning som
inom en relativt nära framtid kunde öka
förståelsen för leversjukdomar och
förbättra dess behandling. Utveckling
inom levertransplantation var också ett
område som Rolf var en stark
anhängare till och som kommer kunna
stödjas av stipendiet.
Vi hoppas att många griper tillfället och
skriver en ansökan och vi ser fram
emot att dela ut Rolf Olssonstipendiet
till ett bra projekt under Leverdagarna
19-20 september 2013. Läs mer om
stipendiet på:
www.transplantationscentrum.se
Sista ansökningsdag den 31 juli.
Ansökan skickas till:
Transplantationscentrum
Bruna stråket 5, vån 6
SU/Sahlgrenska
Download