Brevmall - Kemiska institutionen

LEDIGKU NGÖRELSE
2011-05-04
Dnr KI 2011/48
Kemiska institutionen
A d m i n i s t r a t i va e n h e t e n
Th o m a s B j ö r k m a n
Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer
morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och
tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik,
samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och
teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och
innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och 6 300
anställda från hela världen är verksamma främst i Lund, Malmö och
Helsingborg. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.
Vid naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom
vetenskapsområdena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi,
matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid 9 institutioner
samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1700 studenter,
440 forskarstuderande och 800 anställda.
Lunds universitet ledigkungör följande stipendium:
Grundutbildningsstipendium i fysikalisk kemi
Placering: Kemiska institutionen
Dnr: KI 2011/48
Varaktighet: 110606-110821
Startdatum: 2011-06-06
Sista dag för ansökan: 2011-05-18
För ytterligare information kontakta:
[email protected]
Projektbeskrivning:
Stipendium för kort projekt på avdelningen för fysikalisk kemi.
Vi utlyser kortare stipendium för forskningsarbete inom ytkemi. Projektet
innefattar studier av polymer tensidväxelverkan på fasta ytor. Studierna
innefattar fysikalisk karaktärisering av adsorberade lager med hjälp av
ellipsometri, QCM-D och AFM, både beträffande adsorberad mängd,
tjocklek och lateral struktur.
Thomas Björkman, Adm enheten, KEMICENTRUM, Box 124, 221 00 Lund Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir 046-222 83 40,
växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 03 40 E-post [email protected] Internet http://www.kc.lu.se
2
Kvalifikationer:
Eftersom projektet innefattar avancerade optiska, akustiska och
kraftmätningsmetoder, krävs att kandidaten till stipendiet har
grundutbildning inom fysik, nanovetenskap eller fysikalisk kemi. Vi betonar
speciellt intresset av användningen av avancerad fysikal-kemisk utrustning.
En viktig egenskap är att kunna arbeta självständigt såväl som inom ett
team.
Övrigt
Lunds universitet uppmanar både män och kvinnor att söka.
Stipendium
Stipendiet uppgår till 10 000 i månaden och betalas ut månatligen.
Stipendiet är inte ersättning för arbete utan en gåva och beskattas
följaktligen inte.
Innehavaren av stipendiet kommer att vara försäkrad under sin vistelse vid
kemiska institutionen.
Stipendiet är inte pensionsgrundande och det utgår ingen ekonomisk
ersättning för:
-
sjukdom
semester
föräldraledighet
traktamente
Ansökan
Ansökan med angivande av diarienummer KI 2011/48 skall ställas till
prefekten för kemiska institutionen, Lunds universitet, och sändas till:
[email protected]