Brevmall - Kemiska institutionen

advertisement
LEDIGKU NGÖRELSE
2012-01-10
Dnr KI 2012/1
Kemiska institutionen
A d m i n i s t r a t i va e n h e t e n
Th o m a s B j ö r k m a n
Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer
morgondagens studie- och forskningsmiljöer fram ur en stark historia och
tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik,
samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och
teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och
innovationer kommer samhället tillgodo. 47 000 studenter och 6 300
anställda från hela världen är verksamma främst i Lund, Malmö och
Helsingborg. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.
Vid naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom
vetenskapsområdena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi,
matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid 9 institutioner
samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1700 studenter,
440 forskarstuderande och 800 anställda.
Lunds universitet ledigkungör följande stipendium:
Postdoktoralt stipendium i molekylär biofysik
Placering: Kemiska institutionen
Dnr: KI 2012/1
Varaktighet: Tre månader
Startdatum: 2012-02-01
Sista dag för ansökan: 2012-01-24
För ytterligare information kontakta:
[email protected]
Projektbeskrivning:
Projektet rör sig om högupplösta röntgen- och neutrondiffraktionsstudier på
proteinet galectin-3. Studierna involverar bland annat produktion av
perdeuterat protein, kristallisation och datainsamling vid röntgen- och
neutronkällor. Sökande ska helst ha erfarenhet av alla dessa moment.
Kvalifikationer:
Doktorsexamen. Erfarenhet av ovanstående moment.
Thomas Björkman, Adm enheten, KEMICENTRUM, Box 124, 221 00 Lund Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir 046-222 83 40,
växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 03 40 E-post [email protected] Internet http://www.kc.lu.se
2
Övrigt
Lunds universitet uppmanar både män och kvinnor att söka.
Stipendium
Stipendiet uppgår till 18 000 i månaden och betalas ut månatligen.
Stipendiet är inte ersättning för arbete utan en gåva och beskattas
följaktligen inte.
Innehavaren av stipendiet kommer att vara försäkrad under sin vistelse vid
kemiska institutionen.
Stipendiet är inte pensionsgrundande och det utgår ingen ekonomisk
ersättning för:
-
sjukdom
semester
föräldraledighet
traktamente
Ansökan
Ansökan med angivande av diarienummer KI 2012/1 skall ställas till
prefekten för kemiska institutionen, Lunds universitet, och sändas till:
[email protected]
Download