beslut om tilldelning av stipendium

advertisement
Institutionen för material- och miljökemi,
Stockholms universitet
BESLUT OM TILLDELNING AV STIPENDIUM
Ämne:
Motivering:
Typ av stipendium (grund/postdoc):
Handledare:
Efternamn:
Förnamn:
Kön:
Födelsedatum:
Adress:
Bankens namn och clearingnummer:
Bankkontonummer:
Stipendietid:
Stipendiebelopp per månad:
Projektnr:
Enhet:
Kb:
Beslut om stipendium enligt ovan har fattats av:
Datum:
Prefekt:
Handledare:
........................................................
................................................................
OBLIGATORISKA BILAGOR
► Finansiärens skriftliga medgivande
► Kopia av utlysning av stipendium
Download