Brevmall - Kemiska institutionen

advertisement
MINNESANTECKNINGAR
2015-03-19
Kemiska institutionen
Närvarande:
Kjellbom, Per
Lidin, Sven, sk
Pullerits, Tõnu
Malmström, Catrin
Ola Wendt
Gorwa-Grauslund, Marie Francoise
Alfredsson, Viveka
MÖTE MED KEMISKA INSTITUTIONENS LEDNINGSGRUPP
1. Meddelande
Sven Lidin meddelar att signering i ansökningsprogrammet PRISMA kommer ske av
Sven och Viveka för hela institutionen.
2. Medfinansiering av stora anslag
En skrivelse från avdelningen för biokemi och strukturbiologi har inkommit till KILU
styrelse om att medfinansiering av stora anslag från SSF bör ha samma regler om
medfinansiering som ERC advanced grant, KAW-projekt, NIH och NSF som KILU tog
beslut om 20141118.
En utredning om medfinansiering av stora anslag kommer att genomföras.
3. Oscar den II stipendium
Tre förslag har inkommit till ledningsgruppen för nominering av oscar den II
stipendium.
Ledningsgruppen föreslår att nominera Rafael Camacho till Oscar den II stipendium
till naturvetenskapliga fakulteten och Martin Ek till samma stipendium för LTH.
4. KILU-dagen 2015
Sven föreslår forskningsfinansiering som tema för årets KILU-dag och bjuda in ex
representanter från VR, Vinnova, SSF, Crafoord samt Kungliga fysiografen för
seminarium och diskussion.
5. Anhållan om att inrätta ett biträdande lektorat i bioteknik
Maria Andersson redogör för anhållan om att inrätta ett biträdande
universitetslektorat i bioteknik (biogasområdet).
Ledningsgruppen ställer sig bakom anhållan
I tjänsten/Catrin Malmström
Catrin Malmström, Adm enheten, KEMICENTRUM, Box 124, 221 00 Lund Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir
046-222 83 33,
växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 03 40 E-post [email protected]
Internet http://www.kc.lu.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards