MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG
STIPENDIER
Stipendier och smitta
Ett stipendium är generellt sett skattefritt och ges utan krav på motprestation. Att
redovisa vad pengarna använts till i förhållande till dess syfte räknas inte som en
motprestation.
Skattefriheten kan försvinna om stipendiet blir ”smittat”. Detta kan ske när man tar
emot lön eller annan typ av ersättning över 1,000 kronor per år, i det här fallet från
Göteborgs Universitet. Detta är aktuellt bl.a. då studentrepresentanter tar ut ersättning
för studentrepresentantuppdrag.
Normalt sett ska inte detta innebära att man blir skatteskyldig för sina framtida
stipendier eftersom det rör sig om små uppdrag, vars arbete inte är kopplat till det
aktuella stipendiet. Det är alltså inte en motprestation till det arbetet och stipendiet
bedöms som skattefritt.
Var denna gräns går kan dock inte sägas exakt, då det är en enskild bedömning från fall
till fall av skatteverket. Det är därför omöjligt att med säkerhet kunna säga om man blir
skattepliktig om man mottar ett stipendium efter att ha mottagit ersättning i någon
form av Göteborgs Universitet. Att rekommendera något särskilt agerande i frågan är
därmed väldigt svårt - vid tveksamhet om ett stipendium kan anses vara skattefritt
kontakta kontaktpersonerna inom universitetsförvaltningen. Dessa kontaktuppgifter
kan fås via MFG:s ordförande.
Sida 1 av 1