Visitas utbildningsstipendium

advertisement
Visitas utbildningsstipendium
Ev. bild på pengar i amerikansk graduate hatt.
Ska du studera vidare inom besöksnäringen kan du få hjälp med
studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser. Studierna ska
bedrivas på heltid vid någon YH-utbildning eller branschinriktad
högskola/universitet i Sverige eller utomlands.
Vem kan söka?
Alla är välkommen att söka stipendiet oavsett ekonomisk bakgrund.
Visita delar två gånger om året ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning
inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av
studiekostnader. Du som söker stipendiet bör företrädesvis vara ung (under 30 år) och
ha ca 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet och/eller utbildning i branschen. Beloppet
som utbetalas i oktober respektive mars varierar beroende på antal sökande och den
årliga avkastningen av de förvaltade stiftelsernas medel. Stipendierna beviljas ej
retroaktivt.
När är sista ansökningsdagarna?
Vi måste ha din ansökan senast 15 februari alternativt 15 september.
Ansökningsformuläret för att söka stipendium laddas ner här
(länka till ansökan om stipendium)
Har du redan tilldelats Visita Fondförvaltnings utbildningsstipendium?
Då kan du ansöka om att få stipendiet förlängt terminsvis studietiden ut.
Ansökan beviljas under förutsättning att studierna klaras av i normal studietakt
Hur går förlängningsansökan till?




Skriv ett personligt brev på max 1 A4. I brevet berättar du om dig själv och
motiverar varför du önskar få stipendiet förlängt
Bifoga ett färskt betygsutdrag som visar att du klarat föregående termins
studier. Skulle det förekomma avvikelser beskrivs dessa samt orsaken i det
personliga brevet
Förlängningsansökan för redan beviljat stipendium skickas in senast 31 mars
alternativt 31 oktober
Ansökan skickas till Visita Fondförvaltning, box 3546, 103 69 Stockholm
alternativt med epost till: [email protected]
Download