Fortplantning och pubertet

advertisement
Fortplantning och
pubertet
Mål
•
När du har arbetat med detta område ska du:
-
kunna förklara med exempel hur förökning med eller utan hanar och
honor går till
-
kunna berätta om skillnaden mellan yttre befruktning och inre
befruktning
-
veta hur ett barn blir till
-
känna till utvecklingen från embryo till foster inne i livmodern
-
kunna ge exempel på hur kroppen förändras hos pojkar och flickor i
puberteten
Syfte
•
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet
•
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Centrala innehållet
•
Djurs, växters och andra organismers liv.
•
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion,
sociala relationer, och beroendeframkallande medel.
•
Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
•
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om
identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
•
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla
skriftliga rapporter.
Förmågor
•
•
Följande förmågor kommer att bedömas:
resonera om samband i människokroppen
•
ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp
•
samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Arbetsgång-hur vi kommer att
arbeta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förökning utan honor och hanar
förökning med honor och hanar- Aktivitet; vi dissekerar en tulpan, film
Från pollination till fröspridning
befruktning utanför kroppen tex hos grodor och gäddor
befruktning inne i kroppen
människans könsorgan och dess delar
ett barn blir till
från embryo till foster- Aktivitet; film, The Miracle of life
olika sätt att bli gravid
pubertet, att bli vuxen- Aktivitet; gruppdiskussioner, bildspel från
UMO, Kroppen på G (filmserie från UR)
sömn, kost och hälsa- Aktivitet; föreläsning av hälsopedagaogen Lotta
Palmèr
att leva tillsammans, kärlek, relationer, vänskap och närhet- Aktivitet;
värderingsövningar
Lycka till!
Download