Liv i vatten Tipspromenad 1 X 2

advertisement
Liv i vatten
Tipspromenad
1
1. Hur många procent vatten består människan av?
1. 50%
x. 65%
2. 80%
2. Malen är vår största insjöfisk, den kan bli 4 m? Hur lång är malen i
utställningen.
1. ca 1,5 meter
x. ca 3 meter
2. ca 4 meter
3. Hur kan laxen hitta tillbaka till det vattendrag där den föddes
för att leka?
1. Den använder lukten
x. Den använder känseln
2. Den använder synen
4. Vad innebär söta honor, salta hanar hos ålen?
1. ålyngel i sötvatten utvecklas till honor, i saltvatten till hanar
x. ål som lever i sött vatten blir söta i smaken
2. ålhonor som lever i sött vatten blir attraktivast för hanarna
5. Varför har många fiskar ljus undersida och mörk översida?
1. locka till partner
x. för att inte synas
2. simma snabbare
6. Varför har Östersjön har så få växt- och djurarter?
1. Vattnet är bräckt
x. Vattnet är för kallt
2. Det är ett förorenat hav
7. I vilken miljö hittar du sjöstjärnor och krabbor?
1. insjön
x. Östersjön
2. Västerhavet
X
2
8. Varför hittar man så sällan jättebläckfiskar?
1. De lever på stora djup
x. De är mycket sällsynta
2. De simmar så snabbt
9. Vad gillar kattfisken att äta?
1. Havsmus
x. Sjöborre
2. Tång
10. Klumpfisken är känd för att bilda stora mängder ägg. Hur många?
1. 30 miljoner
x. 300 miljoner
2. 3 miljarder
Lycka till!
Download