Organismvärlden
En översikt
Livets olika former
•
•
•
•
•
•
•
•
Mer än 1 miljon olika arter känner vi till idag
Förmodligen finns 10-12 miljoner
Små mikroorganismer är oupptäckta
Liv finns i olika miljöer
Fjällrävar tål – 70 minusgrader
Arkeér som lever i kokheta källor
Sjögurkor som lever i totalt mörker
Tornseglare äter, lever, parar sig i luften

De levande organismerna
delas in i två olika domäner.
Prokaryoter
• Saknar cellkärna
• Bakterier
• Arkeér
Eukaryoter
• Har en cellkärna
• Svampar
• Växter
• Djur
Djur
Ryggradslösa
• Mindre djur som saknar
ryggrad
• Musslor, skalbaggar
• Maneter, Maskar
Ryggradsdjur
• Större djur som har ryggrad
• Däggdjur
• Kloakdjur
Växelvarma och jämnvarma djur
• Djur får energi från födan
• Många får också
värmeenergi från solen
deras kroppstemperatur
varierar under dygnet.
• De kallas växelvarma
• Fåglar och däggdjur håller
samma temperatur dygnet
runt.
• De kallas för jämnvarma
• Krävs bra isolering
• Behöver nedkylning om det
blir för varmt
Befruktning
Inre befruktning
• Landlevande djur
• Ägg inuti honan befruktas
av spermier
• Lägger ägg eller bär ungarna
i livmoder
• Få ungar per kull
• Satsar mer på ”omvårdnad”
Yttre befruktning
• Vattenlevande djur
• Spermierna förflyttar sig i
vätska
• Honan lägger sina ägg och
hanen sprutar mjölke över
dem
• Många ungar per kull
• Ingen vidare ”omvårdnad”
Uppgift – systematik
Djurgrupp
Förslag på kännetecken
Exempel på arter
Lever i hav. Saknar huvud och har någon slags hårt skal med taggar
på? Kanske till försvar?
Sjöstjärnor har armar men inte de andra sorterna. Simmar nog inte
runt.
Sjöstjärnor, sjöborrar och sjögurkor tror jag är
tagghudingar 
Ryggradsdjur
Däggdjur
Fåglar
Kräldjur
Groddjur
Fiskar
Ryggradslösa djur
Insekter
Spindeldjur
Kräftdjur
Blötdjur
Nässeldjur
Exempel
Tagghudingar
Djurens ordning
•
•
•
•
•
Svampdjur
Nässeldjur
Plattmaskar/rundmaskar
Ringmaskar
Blötdjur
Leddjur
•
•
•
•
•
•
6,8,10 - hundratals ben Kräfta
Exoskelett
Begränsad storlek
Metamorfos – förvandling
Många har vingar
Fjäril
Sociala samhällen t.ex. bin,
myror
Skalbagge
Tusenfoting
Tagghudingar – djur ”utan” huvud
Sjöstjärna
Sjöborre
Sjögurka
Fiskar – De första ryggradsdjuren
Rundmunnar - nejonöga
• Saknar käkar
• Parasiter
• Huden täckt av slem
Broskfiskar - hajar
• Skelett av brosk
• Hudtänder av ben
• Inre befruktning, saknar simblåsa
Benfiskar – lax, gädda, rödspätta
• Skelett av ben
• Huden täckt av fjäll
• Yttre befruktning, simblåsa
Groddjur
Kräldjur och sköldpaddor
Från vatten upp på
land.
Grodyngel andas
med gälar.
Grodor andas med
huden och lungor.
•
•
•
•
•
Krokodiler
Ödlor
Ormar
Sköldpaddor
Är anpassade till ett liv på
land
• Kräldjur har fjäll och lägger
ägg
• Sköldpaddor har skal
Fåglar
•
•
•
•
Finns i alla miljöer
Vissa kan flyga
Flygande dinosaurier
Flyttar mellan olika
världsdelar
• Archaeopteryx
Däggdjur
Diar sina ungar
Har stor hjärna –får
få ungar
Kommunicerar med
ljud och dofter
Fyrbenta och
pälsklädda