Insemination i naturlig cykel
För att chansen till graviditet skall vara så god som möjligt bör insemination göras
under ägglossningsdygnet och helst strax före ägglossningen. Man kan hitta tiden för
ägglossning i en naturlig menscykel med hjälp av urintester, som upptäcker den s.k.
LH-toppen dygnet före ägglossningen.
Kontakta Fertilitetsenheten när mensen har kommit igång så att vi vet att behandling
är på gång. Lämplig dag för insemination avgörs av LH-testet. Vid en cykellängd på
28 dagar startas LH-testning på dag 11. Menstruationens första dag räknas som dag 1.
LH-tester säljs på apoteket. (Köp förslagsvis ClearBlue digital ägglossningstest som
innehåller 7 teststickor.) Testa en gång per dygn, på morgonurin. Innan Du testar
måste Du hålla dig i 4 timmar. När Du har fått omslag/positiv test ska Du inte göra
fler tester. Om Du använder ägglossningstest som både mäter LH och östrogen så är
det viktigt att veta att det är LH-stegringen som förutsäger ägglossning och som styr
behandlingen. Om Du är osäker så fråga.
Insemination görs dagen efter LH-omslaget, vanligtvis kl 13.00-14.30 måndag –
torsdag och kl 10.00-12.00 fredag och lördag. När färska spermier ska användas,
måste
mannen
lämna
spermaprov
på
inseminationsdagens
morgon.
Ultraljudsundersökning görs inte rutinmässigt utan bara om Du har mycket
oregelbundna menstruationer eller om vi av andra skäl kommit överens om det. Har
du blivit ordinerad ägglossningsspruta ska den tas vid lunchtid eller så tidigt på
eftermiddagen som möjligt.
Hur och när ska Du kontakta Fertilitetsenheten vid LH-omslag?
För att meddela omslag ringer Du till Fertilitetslaboratoriet på telefonnummer 019 602 11 18.
Omslag måndag – fredag: ring samma förmiddag för att få tid för
insemination nästa dag. (Om insemination med makens spermier, se nedan).
Fertilitetsenheten,Universitetssjukhuset
B-huset våning 4, 701 85 Örebro,
Telefon 019 - 602 18 95
www.1177.se
Omslag söndag: ring måndag morgon kl. 7.00–8.30 för att få tid samma dag.
När är insemination inte möjlig?
Laboratoriet har begränsade öppettider och bemanning på helgerna. Inga
inseminationer kan göras på söndagar. Insemination med färska spermier kräver mer
förberedelser och kan inte heller göras på lördagar. Däremot kan frysta spermier tinas
en lördag om laboratoriet informerats på fredagen.
 Det betyder att om du får omslag på lördag kan behandling inte göras.
 Ska färska spermier användas kan behandling inte utföras vid omslag på
varken fredag eller lördag.
Komplikationsrisk
När man gör en insemination för man in en kateter med spermier i livmoderhålan.
Katetern är steril, men i sällsynta fall kan bakterier följa med katetern in och ge en
infektion. Risken är mycket liten, men det är viktigt att du kontaktar sjukvården för
undersökning om du skulle få besvär med t ex värk, feber och/eller illaluktande
flytningar under närmsta veckorna. Upplys då om att du har genomgått insemination.
Fertilitetsenheten,Universitetssjukhuset
B-huset våning 4, 701 85 Örebro,
Telefon 019 - 602 18 95
www.1177.se