Hur många barn får jag när jag blir stor?

advertisement
1
”Hur många barn
får jag när jag blir stor?”
3
FÖRORD
Ibland blev det
20, ibland 4 och ibland inga alls...
Kanske känner du igen ramsan från när du var liten.
Stenarna i handen kanske inte gav dig svaret på hur
många barn du får när du blir stor? Men kanske tanken
väcktes redan då - att du en dag vill bli mamma eller
pappa.
Frågan om barn blir för de allra flesta aktuell förr eller
senare, även om den kan kännas långt borta, även för
en 20-åring, och särskilt idag när många skjuter upp
barnafödandet till senare - ibland kanske till och med
tills det har blivit för sent. Åldern har stor betydelse för
möjligheten att få barn, särskilt för kvinnor, men det
finns även kroppsliga åkommor och livsstilsfaktorer som
påverkar möjligheten att få barn.
I den här broschyren berättar vi om medicinska orsaker
hos kvinnor och män som gör det svårare att få barn
och hur du kan skydda din kropp och din fertilitet. Vi vill
också lyfta fram att det är viktigt att du ser till att ha ett
effektivt preventivmedel så att du ökar chansen att få
barn när du väl vill ha barn.
Trevlig läsning!
4
När det inte blir några barn
Alla kan inte få barn när de vill. Det kan vara medicinska
orsaker som gör att det inte blir några barn, även
vissa infektioner och olika livsstilsfaktorer påverkar
möjligheten att få barn; övervikt, rökning och snus
försämrar fruktsamheten.
Orsaker till ofrivillig barnlöshet hittas lika ofta hos
mannen som hos kvinnan: i en tredjedel av fallen beror
det på mannen, en tredjedel på kvinnan och en tredjedel
av all barnlöshet är oförklarad.
Visste du att…
1av 6 par har svårigheter att på barn på naturlig väg.
5
INNEHÅLL
Spermier........................... 6
Ägg................................... 8
Ålder............................... 10
Klamydia......................... 12
Livsstil............................. 14
Slutord............................ 16
SPERMIER
6
Nedsatt rörlighet eller avvikande utseende på
spermierna kan vara orsaken till att män har svårt att
få barn. Dessutom kan svårigheter att få barn bero på
kromosomavvikelser. Men den absolut vanligaste orsaken
hos män är för liten eller ingen spermieproduktion alls.
Hur bra spermier du har kan du få reda på i en
spermieanalys. I ett spermaprov kan det totala antalet
spermier räknas och man kan även titta på spermiernas
utseende och eventuella avvikelser.
Visste du att…
2,5-5
En vanlig utlösning är
ml och innehåller
miljoner spermier per ml.
50-150
Varje dag produceras cirka
testiklarna.
70
300 miljoner spermier i
Det tar cirka
dagar för en spermie att bli
befruktningsduglig.
7
Tänk på att…
När man försöker bli med barn är det viktigt med
regelbunden utlösning för god spermakvalitet.
Utlösningen kan skifta i färg – det är helt
normalt.
Det är också viktigt att hålla sig varm om
ryggslutet, men inte bli för varm om pungen.
Om du misstänker att allt inte står rätt till finns
det hjälp att få.
ÄGG
8
Den vanligaste orsaken till att kvinnor inte kan få barn
är något som kallas polycystiskt ovarium/ovariesyndrom,
PCO/PCOS, eller ägglossningsrubbningar. Det drabbar
ungefär 5-10 procent av den kvinnliga befolkningen.
Ofta kan man då enkelt bli hjälpt av mediciner som
hjälper dig att få ägglossning. Oregelbunden mens,
kraftig hårväxt, finnar och övervikt kan vara tecken på
PCO och vid misstanke om PCO bör du kontakta läkare.
Kombinerade hormonella preventivmedel brukar ges till
kvinnor med PCO som inte vill bli gravida.
En annan vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet är
sjukdomen endometrios. Ungefär 10 procent lider av
endometrios, som ofta ger rikliga mensblödningar och
kraftig smärtsam mensvärk. Det är viktigt att du söker
hjälp och p-piller och olika hormonmediciner kan vara till
nytta.
Stopp i äggledarna och dålig kvalitet på äggen är också
vanliga orsaker. Med ett enkelt blodprov, AMH, kan man
få ett individuellt mått på äggstocksreserven.
Visste du att…
400 000 ägganlag som räcker till
Kvinnor har cirka
dess klimakteriet infaller.
40
Efter
år har du fortfarande kvar ägg, men de är få
och många är av dålig kvalité.
9
Tänk på att…
Uppsöka barnmorska eller gynekolog
om du har oregelbunden mens, lider
av riklig mens eller har väldigt kraftiga
menssmärtor.
ÅLDER
10
Du är som mest fruktsam när du är 25 år, vid 35 år
sjunker fertiliteten snabbt för att sen minska drastiskt vid
40 år. Trots det väljer allt fler idag att skjuta upp sin första
graviditet. Man inväntar rätt livsstilssituation, karriär, rätt
partner, och en stabil relation, vilket såklart är viktigt och
bra. Det gäller att vara medveten om att åldern har stor
betydelse för möjligheten att få barn, särskilt för kvinnan,
och kan vara en orsak till att det är svårt att få barn.
Idag är vården för ofrivilligt barnlösa jättebra, men den
kan inte påverka antalet ägg hos kvinnan. Det finns
åldersgränser för behandlingar som äggdonation och ivf
(in vitro fertilisering eller provrörsbefruktning) och även
för adoption.
Visste du att…
Förstföderskor i Sverige blir allt äldre - snittåldern för att
få sitt första barn är idag drygt
år. För fyrtio år sen
låg snittåldern på
år.
Vid 42 års ålder är chansen att bli gravid med IVF endast
mellan och
procent.
24
5
10
30
11
Tänk på att…
Inte vänta för länge
med att söka hjälp om
du har svårt att få barn!
KLAMYDIA
12
Vissa infektioner, som exempelvis klamydia, gör det
svårare att bli med barn för både kvinnor och män,
särskilt om den inte blivit behandlad. Kvinnor kan få
äggledarinflammation som senare kan göra att det är
svårt att få barn. En annan följd av äggledarinflammation
är att det finns risk för utomkvedshavandeskap vid
en framtida graviditet. Det innebär oftast ett positivt
graviditetstest men att det befruktade ägget inte når
livmodern utan fastnar på vägen dit. Tecken på utomkvedshavandeskap är ihållande svåra buksmärtor
som följs av blödningar från underlivet och är ett akut
medicinskt tillstånd och läkare måste uppsökas.
Visste du att…
Obehandlad klamydia kan orsaka bestående skador på
äggledarna och är efter ålder den vanligaste orsaken till
kvinnlig infertilitet.
Bara var
ungdom använde kondom vid senaste
samlaget.
3:e
13
Tänk på att…
Kondom är det enda preventivmedlet
som skyddar både mot könssjukdomar
och graviditet! Så använd kondom och
om du är tjej även p-piller!
LIVSSTIL
14
Hur du lever som ung kan påverka din möjlighet att få
barn senare i livet. Rökning, snusning och övervikt är
exempel på livsstilsfaktorer, som du själv bestämmer
över och kan påverka.
Rökning påverkar och gör det svårare för både kvinnor och
män att få barn. Rökning kan ge ägglossningsstörningar.
Var måttlig med alkohol. Ägglossningen kan rubbas av
för mycket alkohol. Mannens spermier försämras också
av alkohol och andra droger.
Både övervikt och undervikt påverkar kroppens hormonproduktion och kan störa ägglossningen.
Visste du att…
Upp till
13 procent av all infertilitet beror på rökning.
Anabola steroider kan göra dig steril.
15
Tänk på att…
Försök motionera
regelbundet och
äta bra mat.
Låt bli att röka och snusa!
16
SLUTORD
Det är viktigt att du skyddar dig så att du
kan få barn när du vill, men det är också
viktigt att inte vänta för länge.
Använd kondom.
Använd ett effektivt preventivmedel.
Sök läkarhjälp efter 6 månader om
mensen inte fungerar som den ska.
Vänta inte för länge med att söka läkare
om det är svårt att få barn – är du under
35 år kan du vänta ett år, är du över 35 år
bör du inte vänta mer än ett halvår innan
du söker hjälp.
17
18
För dig om vill leta mer:
fertilitetsguiden.nu
barnlangtan.com
1177.se*
vardguiden.se*
villhabarn.se*
familjeliv.se*
*Dessa hemsidor är inte producerade av MSD eller Barnlängtan. MSD
eller Barnlängtan tar inte ansvar för innehåll och eventuella felaktigheter
på dessa sidor.
19
Sifferuppgifter i den här broschyren kommer från Socialstyrelsens hälsorapport 2009.
Foto: Ewa Ahlin
10-16-FERT-2011-S-2808-PE
Juni 2011
Scoopit Media
20
Broschyren är framtagen i samarbete mellan MSD och Barnlängtan.
Texten är faktagranskad av chefbarnmorska Eva-Marie Wenneberg,
Fertilitetscentrum, Stockholm.
Download