Lungsjukdomar

advertisement
Lungsjukdomar
Astma


Kan bryta ut efter en infektion i luftvägarna
eller när en människa blir överkänslig mot ett
främmande ämne som utlöser en atopisk
reaktion hos henne.
Slemhinnorna i luftröret inflammeras,
förtjockas och börjar utsöndra slem och
tillslut sammandras den släta muskulaturen i
luftröret och gör det trängre.
Astma



Vid ett astmaanfall blir andningen tyngre och
pipande och det kan vara svårt att få luft
även vid vila.
Behandlas ofta med kortison som inhaleras
lindrar inflammationen och andra läkemedel
utvidgar lungorna.
Rökning mycket farligt, motion ofta bra.
Undvik faktorer som irriterar luftvägarna.
Kronisk obstruktiv
lungsjukdom KOL





Innebär att förträngningen av luftrören är
bestående.
Försvårar in- och utandningen.
Symptom: hosta, slemavsöndring och
andnöd.
Orsakas av tobaksrökning.
Sjukdomen börjar smygande, kan ta upp till
20 år förrän man konstaterar den.
Rökning


Sekundkapaciteten (dvs. den luftmängd som
passerar genom lungorna under en sekund)
ökar ända upp till 20 års ålder, är konstant
upp till 30 och minskar sedan.
Rökning under puberteten leder till att
sekundkapaciteten inte växer och rökning
under senare skede leder till att kapaciteten
minskar snabbare.
Download