hemvårdsanvisningar för barns astma - Hoito

advertisement
HEMVÅRDSANVISNINGAR FÖR BARNS ASTMA
Astma är en långvarig infektionssjukdom i luftvägarna som orsakar hosta och tidvisa
andningssvårigheter. Astma kan inte botas med antibiotika. Oftast orsakas astmaanfall av en
virusinfektion i luftvägarna eller om man utsatts för ett allergiorsakande ämne.
I långtidsvård används regelbunden medicinering som minskar inflammationen (kortison genom
andning). Man avlägsnar också de betydligaste allergiorsakare från omgivningen. Akut vård har
som mål att effektivt öppna luftvägarna med hjälp av ett läkemedel (t.ex. salbutamol).
Symptom för astma
hosta; ofta torr, nattlig
försvårad utandning som kan låta pipande
försämrad tolerans till ansträngning och kall luft
andningen blir tätare
Att behandla astmaanfall hemma
andas medicin som öppnar luftrören, t.ex. salbutamol (0.1 mg) 2 indrag med 20 minuters
mellanrum under den första timmen, därefter 1-2 indrag 4-6 gånger i dygnet (för små
barn används munstycke)
att lugna ner situationen och att vara i höjd ställning underlättar andningen
ifall feber
– paracetamol (bl.a. Panadol, Pamol, Pinex) dosering 15 mg/kg med 6-8 timmars
mellanrum
– ibuprofen (bl.a. Burana) dosering10 mg/kg med 8 timmars mellanrum ELLER
naproxen (Pronaxen) dosering 5 mg/kg med 12 timmars mellanrum
fördubblad dos av inhalerad kortison för ca 1-2 veckor
Bevaka barnets andning och allmänna tillstånd
Andningstätheten är hög då ett barn:
under 12 månader andas över 50 gånger per minut
1-2 år andas över 40 gånger per minut
3-5 år andas över 30 gånger per minut
6-8 år andas över 25 gånger per minut
9-12 år andas över 20 gånger per minut
Barnet bör tas till en läkare då:
andningen är så försvårad att barnet inte kan prata eller dricka
barnets andning trots vården blivit tätare och hen överanstränger magmusklerna vid
andning, eller om andningen orsakar rörelse i näsväggarna, får huden att dra sig inåt i
halsen eller mellan revbenen
barnet behöver medicinering ofta, ännu ett dygn efter att vården påbörjats (oftare än var
fjärde timme)
medicineringen för att öppna luftvägarna inte tycks hjälpa
symptomen snabbt blir värre på nytt
Vid behov ring
Åucs, jourpolikliniken för barn och unga tfn. (02) 313 1420
Åucs, infektionsavdelningen för barn och unga tfn. (02) 313 1415
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download