Akut omhändertagande av (19219)

advertisement
Akut omhändertagande av…………………………………………………………………………
(Ex. Allergi, astma, diabetes, epilepsi)
FOTO
Namn:………………………………………………………………………………………………………………….
Klass:………………………
Beskriv det akuta sjukdomsförloppet:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vad ska vi på skolan göra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vilka mediciner ska användas:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonnummer att ringa vid akut sjukdom: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Det medicinska ansvaret har doktor: ………………………………………………………………………………………………..
Vid:…………………………………………………………………………………….
Denna information kommer att finnas i en pärm tillgänglig för all personal på skolan.
…………………………………………………………………
Namn på uppgiftsutlämnare
…………………………………………………………..
Datum
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards