Barnmedicin för blivande socionomer

advertisement
Barnmedicin för blivande
socionomer
31/3-2010
När ska man fundera över
kroppslig sjukdom
• Har barnet något beteende, symtom
eller avvikelse som inte klart förklaras
av yttre omständighet.
Hur vet man om barnet
behöver akut sjukvård?
•
•
•
•
•
•
Titta på barnet!!!
Slö, beteendeförändrad
Andningspåverkad
Smärtpåverkad
Ökad törst (diabetes)
Späda barn och barn med kroniska
sjukdomar har mindre marginaler.
Infektioner
Infektioner
• Från 6mån till ca 3 år har barnet
många infektioner
• Upp till 12/år är helt normalt
huvudsakligen luftvägsinfektioner
• Så länge barnet växer, ej drabbas av
svåra eller konstiga infektioner och
har friska perioder är det sällan något
fel.
Luftvägsinfektion
• Oftast virus
• Går oftast över av sig själv
• Ge riklig dryck och om barnet är
påverkad av feber även
febernedsättande. Hostmedicin
hjälper inte.
• Reagera om andningspåverkad eller i
övrigt påtagligt påverkad av
infektionen.
• Förkylning kompliceras ibland av
öron- eller lunginflammation
Öroninflammation
• Typiskt förlopp förkylt barn som efter
några dagar får mer feber och blir
smärtpåverkad.
• Om barnet är >2år, i övrigt friskt och
inte påverkad av infektionen behöver
man inte ge antibiotika.
• Smärtstillande, högläge nattetid
• Viktigt med efterkontroll efter ca 2
mån, i synnerhet små barn (hörseltal).
Halsfluss
• Halsfluss orsakas av streptokocker
och är ganska smittsamt.
• Har barnet både ont i halsen och feber
bör man ta ett halsprov.
Magsjuka
• Nästan alltid virus, går över av sig
själv
• Viktigt undvika uttorkning, under den
mest intensiva perioden teskedsmata
med vätskeersättning var 5:e minut
• Undvik mjölk och vanligt vatten
• Varningssignaler: Mycket slött barn.
Ej kissat på>12 tim. Barn<2år som är
irritabelt.
Ont i magen
• Fundera på om det finns annan orsak
än yttre omständigheter.
Förstoppning vanligast.
• Akut värk tänk på
blindtarmsinflammation.
• Viktnedgång eller utebliven
viktuppgång är ett varningstecken
Ont i huvudet
• Oftast spänningshuvudvärk. Typiskt
för det är värk som förvärras under
eftermiddag-kväll. Optiker.
Sjukgymnast.
• Morgonhuvudvärk är ett
varningstecken, särskilt om också
kräkning eller nytillkomna
neurologiska symtom
• Akut huvudvärk+feber kan vara
allvarligt
Svinkoppor
• Smittsamt
• Behandlas i
första hand
med tvål och
vatten
• Behöver
antibiotika om
inte bättre
inom 5 dagar
Vattkoppor
• Mycket
smittsamt
• Hos i övrigt
friskt barn
ingen
behandling
• Farligt för
person med
nedsatt
immunförsvar
”Atopi”
Allergi
Astma
Eksem
Astma
• Är en
inflammation i
luftvägsslemhinnan som
ger upphov till
slembildning och
förträngning av
luftrören
• Inflammationen
uppstår på grund
av en kombination
av ärftliga och
yttre faktorer
Yttre faktorer vid astma
• Hos yngre barn huvudsakligen
infektioner
• Äldre barn allergier
• Passiv (och aktiv) rökning. Rökrock
är förvånansvärt effektivt.
• Problem med fukt och dålig ventilation
i bostaden
Symtom vid astma
• Vanliga symtom: Återkommande
andningssvårigheter, hosta, nedsatt
ork.
• Mindre vanliga symtom:
Ovilja/ointresse till fysisk aktivitet,
”knepigt” beteende,
infektionskänslighet, återkommande
lunginflammationer
Behandling av astma
• Utom vid mycket lindrig astma måste
man behandla inflammationen,
vanligen med inhalationskortison t.ex
Pulmicort. Viktigt med regelbundenhet
i behandlingen.
• Nästan alla barn med astma kan och
bör må helt bra nästan alltid.
Allergi
• Mycket vanligt.
• Krävs ärftlighet+att man utsätts för
allergen.
• Hos yngre barn <ca 2 år främst allergi
mot föda, vanligast mjölk eller ägg,
med symtom huvudsakligen från
mage och hud. De flesta utvecklar
tolerans.
• Äldre barn allergier mot luftburna
allergen: pollen, pälsdjur, kvalster
med symtom från öga och näsa samt
astma. Vanligen ej toleransutveckling
Placering av allergiska barn
• Barn med känd pälsdjursallergi skall
ej placeras i boende med pälsdjur
• Man bör även tänka sig för att placera
ett starkt atopiskt barn som inte har
allergi mot aktuellt pälsdjur. Risken
stor att allergi utvecklas och detta
försvårar astman även på längre sikt.
Eksem
• Vanligt
framförallt hos
småbarn
• Kliar, barnet
kliar och
förvärrar
eksemet
• Viktigt smörja
varje dag
Download