Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

advertisement
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
Beviljade forskningsanslag 2016
Alving, Kjell
Utveckling och utvärdering av biomarkörer för förbättrad diagnos
och behandlingsuppföljning hos barn med astma (2 år)
Cardell, Lars Olaf
En ny vaccinationsstrategi för behandling av luftvägsallergi (3 år)
Erjefält, Jonas
Immunologisk kartläggning och behandling av steroid-resistent
astma (3 år)
Grönlund, Hans
Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad diagnostik och
behandling (3 år)
Hedlin, Gunilla
Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma
samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)
Ingemansson, Maria
Allergivaccination av barn och ungdomar med luftvägsallergi (3 år)
Konradsen, Jon R
Kliniska vinster vid komponentupplöst allergidiagnostik med särskilt
fokus på hundallergi (2 år)
Krais, Annette
Exponering för ftalater i inomhusdamm tidigt i livet och betydelsen
för utveckling av allergisk sjukdom hos skolbarn (3 år)
Kull, Inger
Ungdomar med astma och överföring från barn till vuxensjukvård
(3 år)
Lilja, Gunnar
Pre- och postnatal exponering för födoämnen och allergiutveckling
till vuxen ålder (2 år)
Olin, Anna-Carin
Förstärker luftföroreningar effekterna av pollenexponering? (2 år)
van Hage, Marianne
Kliniska studier rörande födoämnes- och luftvägsallergi - från
molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi (3 år)
Wennergren, Göran
Astma och allergi hos Västra Götalands barn, friskfaktorer och
riskfaktorer (3 år)
Download