I samband med allergironden d

advertisement
Kvävemonoxid (NO) i utandningsluft.
Markörer för luftvägsinflammation kan man få fram genom:
•
•
•
•
Biopsi av slemhinnan
Mätning av eosinofiler i indcuerat sputum
Mätning av eosinofiler i blod
Mätning av NO i utandningsluft
NO syntetiseras från l-arginin och produceras i luftvägarna, mycket lite kommer från
alveoli. Finns i epitelceller och inflammatoriska celler.
NO-mätning
NO mäts i utandningsluft vid ett bestämt flöde och utförs enligt ATS-kriterier (American
Thoracy Society). Utandningsflödet i Niox-apparaten (vanligast på marknaden) är
50ml/sek. Mätningarna ger god reproducerbarhet.
NO och astma
Övre gräns för NO är ca 20 ppb. Vid astma är värdet ofta förhöjt. I diagnostik kan man
tänka sig att använda sig av metoden för att skilja astma från ickeastma, klassificera
astmans svårighetsgrad och följa antiinflammatorisk behandling. Metoden är ännu relativt
ny och forskning pågår.
NO och andra sjukdomar
Vid sjukdomar som cystisk fibros, primär ciliär dyskinesi och kronisk hosta ligger NO
ofta lågt. KOL-patienter har vanligen inte heller något högt värde.
Gunnar Bylin april -04
NO-mätning med Niox Minor.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards