Andning

advertisement
Astma

Två olika typer astma:



Symptom:




Allergisk astma börjar oftast i barndomen
Icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna.
andnöd
pipande andning
hosta
Irriterande




kyla
rök
irriterande gaser
allergen
Allergier



= överkänslighet
Besvär i näsa, ögon, luftvägar, mage eller hud.
Allergener är sånt som ger överkänslighet.

Pollen (frömjöl)


Djur



Lövträd, gräs, örter
Hund, katt
Kvalster (spindeldjur)
Kontakt med ämnen

Nickel
Astma - behandling

Målet





symtomfria
ingen begränsning av dagliga
aktiviteter
normal lungfunktion
inga störande biverkningar
Läkemedel



beta-2-agonist i inhalator
kortison
slemlösande medel
Download