Kartläggning – identifiera den enskildes vård

Kartläggning – identifiera den enskildes vård- och omsorgsbehov
Kroppsfunktion – kartläggning.
Beskriv personen fysiska, psykiska och kognitiva förmåga
Funktionsnedsättning
Beskriv orsaken till nedsatt förmåga
Aktivitet och Delaktighet – kartläggning
Beskriv hur personen klarar att utföra/vara delaktig i aktiviteter.
Aktivitetsbegränsning och delaktighetsbegränsning
Beskriv personens svårigheter/begränsningar i utförande /delaktighet.
Omgivningsfaktorer – kartläggning
Beskriv personens miljö. Exempelvis hjälpmedel, läkemedel, boende och relationer, m.m.
Underlättande
Hindrande