Kartläggning – identifiera den enskildes vård

advertisement
Kartläggning – identifiera den enskildes vård- och omsorgsbehov
Kroppsfunktion – kartläggning.
Beskriv personen fysiska, psykiska och kognitiva förmåga
Funktionsnedsättning
Beskriv orsaken till nedsatt förmåga
Aktivitet och Delaktighet – kartläggning
Beskriv hur personen klarar att utföra/vara delaktig i aktiviteter.
Aktivitetsbegränsning och delaktighetsbegränsning
Beskriv personens svårigheter/begränsningar i utförande /delaktighet.
Omgivningsfaktorer – kartläggning
Beskriv personens miljö. Exempelvis hjälpmedel, läkemedel, boende och relationer, m.m.
Underlättande
Hindrande
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards