Biverkningsschema för SSRI, neuroleptika m fl.

advertisement
Biverkningsschema för SSRI, neuroleptika m fl. Får fritt kopieras/ändras.
2016-05-25
1(2)
Läkemedelsverket, Enheten för Läkemedel i användning,
Namn: ________________________________________ Pnr: ________________________________ Datum: __________________
Läkemedel 1: ____________________ Dosering: ___________
Läkemedel 2: ____________________ Dosering: ____________
Ringa in den siffra som bäst motsvarar barnets/ungdomens upplevelse under den senaste veckan.
Ungdom/förälder fyller i själv
Fylls i av personal under intervju
Område
Mage, tarm,
urinvägar
Psyke
Kroppens
skyddssystem
Biverkning
Ökad törst
Nedsatt aptit
Ökad aptit
Ökad vikt (minst 7 % ökning = 4)
Illamående
Kräkning
Förstoppning/diarré
Magsmärtor/obehag
Ökad urinmängd/trängningar
Muntorrhet
Nervositet/ängslan
Försämrad koncentration/minne
Förvirring
Blir lätt upprörd
Irritabilitet
Uppvarvad sinnesstämning (manisk)
Inre spänning
Rastlöshet
Impulsivitet/bristande hämningar
Trötthet
Nedstämdhet
Försämrad motivation
Självmordstankar
Självskadande beteende
Självskadande impulser
Svettning
Huvudvärk
Yrsel
Hjärtklappning
Menstruationsrubbning
Ökad salivmängd
Höjd kroppstemperatur
Aldrig
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ibland/
i viss mån
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hela tiden/
i hög grad
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
EJ
biverkning
lindrig
Svårighetsgrad
måttlig
allvarlig
Nerver
Sömn
Sexuellt
(om det är aktuellt)
Övrigt
Myrkrypningar i benen
Rastlös, överaktiv i kroppen
Stel motorik (t.ex. kugghjulsfenomen)
Kramp i nackmuskler
Oavsiktliga rörelser i tunga/ansikte
Skakiga händer, väl synligt
Darriga händer, finvågigt
Sömnighet
Svårt att somna
Vaknar nattetid
Mardrömmar
Nedsatt lust
Svårt att bli våt/hård
Svårt att få orgasm/utlösning
Synrubbning/dimsyn
Hudutslag/akne
Stumhetskänsla
Förkylningssymtom
Muskelvärk
Ledvärk
Blåmärken
Ökad blödningsbenägenhet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
Annat, beskriv:
Annat, beskriv:
Annat, beskriv:
Annat, beskriv:
Blodtryck:______ /______
Puls:________
Vikt:________ kg Längd:________ cm Midjemått:________ cm Övrigt: __________
Download