Mikrobiologi 070414 - Institutionen för biologisk grundutbildning

advertisement
STOCKHOLMS UNIVERSITET
INSTITUTIONEN FÖR
BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING
TENTAMEN
Kurs: Mikrobiologi 3 p inom Biologi 40 p
Datum: 2007-04-14
Visat betald terminsräkning och legitimation
__________
signatur (tentamensvakt)
Tillåtna hjälpmedel: inga
Födelsedatum
Ifylles av
examinator
Namn
Adress
Postnummer
Antal besvarade
uppgifter
Poäng
Postadress
Antal
inl. lösa blad
Betyg
Max poäng
Godkändgräns
VG-gräns
34
20
27
Fråga 1.
Vilka funktioner har följande strukturer i en prokaryot cell (obs – ”skydd” räcker inte som
svar)? (3 p)
a) flageller
b) kapsel
c) cellvägg
Fråga 2.
Vilken metod skulle du använda för att bestämma det totala antalet prokaryota celler i ett
vattenprov? Motivera svaret väl. (2 p)
Fråga 3.
Beskriv tre sätt att öka hållbarheten på livsmedel, förklara hur respektive metod påverkar
mikroorganismer. (3 p)
Fråga 4.
På labb utförde ni en Gramfärgning av bakterier. Beskriv metoden och vilken kunskap du får
om bakterien i fråga. (3 p)
Fråga 5.
Förklara varför Rhizobium inte kan fixera kväve på egen hand utan bara i rotknölar hos
baljväxter. (2 p)
Fråga 6.
Vad menas med ett provirus? Hur kan ett RNA-virus som t ex HIV-1 omvandlas till ett
provirus? (2 p)
Fråga 7.
På vilka sätt skiljer sig exotoxiner och endotoxiner? (3 p)
Fråga 8.
Beskriv hur kromosomalt DNA kan spridas via konjugation. (3p)
Fråga 9.
En patient har infekterats av Mycoplasma, läkaren behandlar med penicillin. Kommer
behandlingen att fungera? Motiver ditt svar väl. (3p)
Fråga 10.
Ti-plasmiden ger bakterien Agrobacterium tumifaciens en unik förmåga. Beskriv den väl. (3p)
Fråga 11.
Under flera sekler diskuterades fenomenet ’spontan generation’. Vad var det man
diskuterade? Hur löstes frågan? Beskriv väl. (5p)
Fråga 12.
På labb lät ni en agarplatta ligga utan lock ett tag innan ni la på locket och inkuberade plattan
över natt. På den plattan fick ni inga eller ett fåtal kolonier. Om ni hade gjort samma
experiment i Houston, Texas, där det är varmt och mycket fuktigt, vilket resultat tror du att ni
hade fått där? Förklara. (2p)
Download