Mall för presentation av idé med power point

advertisement
Moment 2
Mall för presentation av idé
I denna PowerPoint-mall kan studenterna presentera och beskriva sina idéer.
Presentationen skall innehålla följande:
•
Idéns namn
•
Namn på gruppmedlemmarna
•
Kort beskrivning av idén
•
Beskriv ning av processen, dvs. Hur ni har gått till väga för att komma på och utveckla idén
•
Kommentarer och reflektioner på ert arbete
Namnet på idén
Gruppmedlemmarnas namn:
Beskrivning av idén
Bilder och text
Beskrivning av idén
Bilder och text
(lägg gärna till sidor i presentationen
om det behövs)
Beskrivning av processen
Exempel: Hur kom ni på idén? Hur arbetade
ni med idén? Beskriv svårigheter, vad som
var roligt, vad som gick bra/mindre bra? osv.
Hur arbetade ni i gruppen? m.m.
Kommentarer och reflektioner
på ert arbete
.
Tack!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards