Reflektioner efter filmen Hållbart : Förändrar vi vår planet? 1

advertisement
Reflektioner efter filmen
Hållbart : Förändrar vi vår planet?
1. Förklara växthuseffekten
2. Beskriv konsekvenserna av den globala uppvärmningen.
 Vad händer med klimatet,
 hur påverkas jorden,
 hur påverkas djurlivet,
 hur påverkas jordbruket och
 vår ekonomi
OBS mejla det du har skrivit till [email protected]
Download