Beskrivning av presentationsuppgift inkl bokningstider

Information angående presentation och gruppindelning
Ni skall ha en presentation på 5 min med Powerpointstöd. Redovisningen bör inledas med att
1) ni talar om vem ni är och 2) vilket ämne man valt samt 3) vad som är syftet och målet med
presentationen. Denna del av redovisningen bör ta ca 1min.
Tekniken brukar fungera. Ni tar med er en dvd skiva eller ett USB minne där presentationen
är sparad. Presentationen kan inte sparas i nyare version än ”OFFICE 2003” eftersom nyare
versioner ställer till med problem i vår datorer.
Jag har bokat en dator och en kanon för ändamålet. Ni kan inte emaila presentationen eller
lägga den på nätet för nedtankning. Jag har ingen tid att lägga över er presentation på den
dator vi kommer att använda för presentationerna.
Redovisningarna sker i 9B 331 (14 platser) Ni bokar själva in er på den tid som passar.
Missar ni får ni återkomma nästa år. Ni sitter kvar och lyssnar på övriga gruppmedlemmars
redovisningar.
Bedömningskriterier
Presentationstid idealt 5min, tid för inledning enl ovan.
Ambition i förberedelser
Presentationsteknik, röst, tydlighet utstrålning.
Bokningsschema Redovisningar
Tisdag 22 september 10.15-12.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ämne
Tisdag 22 september 12.15-14.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tisdag 22 september 14.15-16.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ämne
Ämne
Torsdag 24 september 8.15-10.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ämne
Tisdag 29 september 10.15-12.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tisdag 29 september 12.15-14.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ämne
Ämne
Tisdag 29 september 14.15-16.00 i 9B 331
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14