Att skriva rapport och göra en presentation Examination i

advertisement
Att skriva rapport och göra en
presentation
Jens A Andersson
Examination i projektet
ƒ Teknisk rapport på 3-4 sidor som beskriver ert
ämne.
ƒ Muntlig presentation på 15 minuter.
2
Innehåll i en teknisk rapport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Titel + Författare
Sammanfattning
a
(eng Abstract)
a
100-200 ord som sammanfattar rapporten.
a
Skall vara ”reklam” för rapporten.
Introduktion / Bakgrund /Avgränsningar
Teori / Empiri (andras)
Egna ”aktiviteter” / Resultat
Slutsats/Avslutning
Källförteckning
3
a1
Innehåll i er rapport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Titel + Författare
Sammanfattning
a
(eng Abstract)
a
100-200 ord som sammanfattar rapporten.
a
Skall vara ”reklam” för rapporten.
Introduktion / Bakgrund /Avgränsningar
Själva rapporten
Avslutning
Källförteckning
4
Lite att tänka på...
ƒ Tänk på er målgrupp!
ƒ Alla figurer skall vara numrerade och hänvisas till i
texten.
ƒ Eventuella ekvationer skall också vara numrerade.
ƒ Alla källor skall vara refererade på ett sådant sätt att
en läsare lätt skall kunna hitta dem själv.
ƒ Rapporten trycks i svart/vitt.
ƒ Inkopierade färgbilder blir ofta inte bra.
ƒ Gör om dem själv till svart/vitt
ƒ Figurer måste få ta plats!
5
Lite mer att tänka på...
ƒ Översätt aldrig engelsk text rakt av utan att tänka efter vad
meningarna betyder.
♦ Gammalt exempel: ”Congestion is avoided with fibres” som
blev ”Förstoppning botas med fibrer”.
ƒ Många engelska termer blir inte bra när de skall böjas på
svenska.
♦ Exempel: ”the gateways” som blir ”gatewayarna”.
ƒ Alla förkortningar skall förklaras första gången de används.
ƒ Exempel: Internet Protocol (IP)
ƒ Om man använder svensk term bra att även ange den
engelska
ƒ Exempel: vägväljare (router)
6
a2
Presentationer
ƒAnvänd standardmallar i Powerpoint, blir oftast
bra.
♦ Undvik FlyIn, persienner, schackrutor mm
ƒPresentationen ska hjälpa lyssnaren förstå
♦ Presentationen skall inte bara vara ditt ”kom-ihåg”
ƒLugn bakgrund
ƒDet som ser bra ut på nära håll ser inte alltid bra ut på
projektionsduken!
ƒDet är er publiken ska lyssna på!
7
Att hålla en presentation på 15 min.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
15 minuter är en kort tid!
Bestäm er för en inriktning på presentationen.
Tänk på att figurer tar lång tid att förklara.
Träna, träna, och åter träna!
♦ Var förberedda på vad göra om tiden tar slut …
8
Och sen då...?
aFortsatta handledarmöten.
aTisdag 11/10 12.00 skall en granskningsbar version av
rapporten lämnas in, (3-)4 sidor, IEEE-format.
aUrkund, PDF-format
aVarje grupp skall byta rapport med en annan grupp och
sedan kontrollera (granskning) varandras rapporter.
aGranskningsrapport senast torsdag 13/10 12.00!
aMail, PDF-format
aSenast tisdag 25/10 klockan 15.00 skall den tryckbara
rapporten lämnas in.
aMail, PDF-format
a3
Download