Att delta i Idénästet är en kul utmaning för er själva och ert UF

Att delta i Idénästet är en kul utmaning för er själva och ert UF-företag. I Idénästet bedöms er affärsidé
och företagets potential genom att ni genomför en företagspresentation och svarar på frågor från juryn.
Inför Idénästet behöver ni förbereda en företagspresentation. Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp. Presentationens längd är max fyra minuter per företag. Presentationen bör täcka alla delar av företagets verksamhet. Tänk på att lyfta fram företagets erfarenheter, framgångar och motgångar. Att kunna
presentera sitt företag och få potentiella kunder att nappa på affärsidén är inte helt enkelt men oftast blir
företagspresentationen en mycket spännande upplevelse.
Alla tekniska hjälpmedel är tillåtna men kom ihåg att företagspresentationen sker live inför jury. Ung
Företagsamhet tillhandahåller TV-skärm alternativt projektor och kablar för PC och Mac för uppkoppling
mot skärm/projektor. UF-företaget tar själv med egen bärbar dator. Presentationen ska vara i offline-läge
då tillgång till internet inte kan garanteras!
Efter presentationen kommer juryn att ha möjlighet att ställa frågor till er om ert UF-företag. Frågorna
kommer att belysa områden som de saknar i företagspresentationen och fördjupningar runt om er affärsidé och företagets potential. Fundera gärna innan på vilka frågor som kan tänkas komma och vad ni vill
svara. Ett bra tips är att ni utser vem i företaget som svarar på vilka frågor ex. att ekonomiansvarig svarar
på frågor om företagets ekonomi o.s.v.
Juryn bedömer presentationen efter dessa punkter:
Affärsidé – har företaget en fungerande affärsidé. Till vilken målgrupp riktar sig företaget och med vilka
medel når företaget sin målgrupp. Är varan/tjänsten innovativ, är av högre kvalitét etc.
Företagets potential - presenterar utveckling och fortlöpande förbättringar i företaget samt företagets
framtida vision. Hur har företagsmedlemmarna tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända
motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget?
Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen
Frågor - Hur besvarar UF-företagen juryns frågor?
Vi kommer i år att arrangera Idénästet på två orter:
Västervik på Västerviks Gymnasium - 29 november - 08:15 mellan 12:30
Kalmar på Guldfågeln Arena - 1 december - 08:15 mellan 13:00
Ni anmäler er på hemsidan via formuläret.
Vid frågor kontakta: Elin Forsander på [email protected].