Datum 17 Augusti 2010 Kl. 11.00-13.00 RIF

advertisement
Datum 17 Augusti 2010
Kl. 11.00-13.00
RIF-MÖTE
1. Närvarade: Johan, Nicolina, Lovisa, Markus, Felicia och Jonathan
2. Protokolljusterare Markus
3. Fastställande av dagordning
Vilka som ska föra talan i aulan inför ettorna, Jonte och Nico tar på sig ansvaret av
presentationen av RIF mm. Planera tal och hur lång presentation ska vara.
Första dan för ettorna torsdag den 19 aug, samling kl 10.00 vid receptionen för att förbereda
presentationen.
Markus presenterar ”RIF the movie”
4. Kommande möte
Tisdag den 24 augusti, träffas vid receptionen eller föreningsrummet
5. Punkter som kvarstår tills nästa möte




Turneringar
Ev sponsorer
Spontat idrott/RIF-dagen
Skolgymmet mm
Mötet avslutas
Download