Rökningens effekt på astma Tobak/e

advertisement
Rökningens effekt på astma
Tobak/e-cigarretter
Ann-Britt Zakrisson
Distriktssköterska, med dr, ordf. ASTA
Forskningsresurscentrum, Område Primärvård
Örebro Universitet
HTA-enheten CAMTÖ, Region Örebro Län
[email protected]
Bakgrund
• Rökning orsakar ca 12 000 dödsfall per år
• 100 000 per år insjuknar i rökrelaterade sjukdomar
• 967 miljoner rökare globalt
• Fler kvinnor (18%) än män (14%)
• Gravida (6%)
• Rökslutarstöd, prioriteringsnivå 1 (SoS, 2014)
Rökning och Astma
• Personer med astma röker lika mycket
• Tobak riskfaktor för att utveckla astma
• Rökning under graviditet och barndom ger lägre
lungfunktion och ökad risk för astma hos barnet
• Astmatiker som röker löper större risk för KOL
• Rökning + allergisk rhinit ökar risk för astma
(Lange, 1998. Polosa, 2008. Pietinalho, 2009. Burke, 2012. Sands, 2014.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Morbiditet och mortalitet ökar för astmatiker
Astma-specifik QoL minskar
Förvärrar astmans svårighetsgrad
Försämrar astmakontroll
Högre exacerbationsfrekvens
Fler dödsfall i astma
Sämre effekt av inhalationssteroider
Större hyperreaktivitet
(Thomson 2009, Polosa 2011)
Behandling
RÖKSTOPP
• Effekt av inh.steroider ökar
• Symtomkontroll ökar
• Lungfunktion ökar
• Hyperreaktiviteten minskar
(Tonnesen 2005. Chauduri, 2006. Sjukdomsförebyggande metoder, SoS 2011.)
Rökslutarstöd
”5 As”
•
•
•
•
•
Ask
Advice
Assess
Assist
Arrange
(Fiore 2000. Fiore 2008. Johnson 2009. Chandler 2010. Polosa 2012.)
”5Rs”
•
•
•
•
•
Relevance
Risks
Rewards
Roadblocks
Repetition
(Fiora 2008. Polosa 2012)
Farmakologisk beh
• Nikotinersättningsmedel (NRT)
• Spray eller inhalator ej till astmatiker
• Bupropion (Zyban) eller Varenicline (Champix)
• Ej läkemedel till gravida
(Chandler 2010. Stead, 2012 (Cochrane))
E-cigarretter
•
•
•
•
•
•
•
•
Begränsade data, framför allt vid astma
Passiv rök av e-cigarretter är ej studerat
Rökbeteendet behålls
Oro finns att locka nya
Förgiftningssymtom har uppstått
Rökfria miljöer fria även från e-cigarretter
Bör ej rekommenderas av sjukvårdspersonal
Troligtvis mindre skadliga än Tobak men….
(Schaller 2013. Bullen 2013. Läkemedelsverket, 2013. Folkhälsomyndigheten. WHO 2013.
Pisinger 2014. Larsson 2014)
Tack för att ni lyssnat!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards